Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

Zo werken wij aan duurzame gebiedsontwikkeling

Hoe betrek je ‘de omgeving’ bij duurzame gebiedsontwikkeling als de belangen ogenschijnlijk ver uit elaar liggen? Bij de transformatie en ontwikkeling van gebieden heerst vaak angst en onzekerheid. Het is lastig om je te verplaatsen in een toekomst die nog niet bestaat. En voor wie is er plek?

Wij werken aan bestaande en nieuwe opgaven – van de transformatie van een woon-winkelstraat in het centrum tot het betrekken van toekomstige bewoners bij aardgasvrije nieuwbouwwijken. Wij doorgronden met onderzoek de plek: de mensen die er komen en hun verhalen. Door participatie betrekken we de omgeving op de juiste manier – van ondernemers tot bewoners. Met visualisaties maken we verschillende toekomstscenario’s bespreekbaar en voorstelbaar. Zo krijgen we zicht op gedeelde belangen, drijfveren en voorwaarden. Samen vertalen we de visie naar concrete en haalbare stappen. Zodat je morgen aan de slag kunt.

In de praktijk

pilotonderzoek implementatieproces handelingsperspectief

Groene Hilledijk / Beijerlandselaan

 Participatie – Scenariovorming – Straatonderzoek

Ontwikkelen van een mobiliteitsstrategie voor de Groene Hilledijk. […]

Nieuwe Binnenweg

Data-analyse – Doelgroeponderzoek – Stakeholdermanagement

Participatie voor een toekomstvisie voor de Nieuwe Binnenweg. […]

pilotonderzoek implementatieproces handelingsperspectief
Fodeo - pilotonderzoek lokale energiecommunities Oosterwold

Stadsring Amersfoort

 Participatie – Stakeholdermanagement – Scenariovorming

Een autoluwe stadsring verbeelden en bespreekbaar maken. […]

Meer weten over hoe wij werken aan duurzame mobiliteitsontwikkeling 

Neem contact op met Kate Spierings of vul het onderstaande formulier in:

Kate service desinger - ideate afbeelding

Kate Spierings

Expert duurzame gebiedsontwikkeling

kate@ideate.nl

06 1234 5678

linkedin.com/katespierings