Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

Ideate helpt jouw gemeentelijke ambities waar te maken

De grote maatschappelijke transities krijgen concreet vorm in gemeenten. Want, om 55% CO2-reductie voor 2030 te realiseren moeten wijken van het gas af en moeten bezoekers en bewoners van jouw gemeente overstappen op andere vervoersmiddelen. Om de woningnood te drukken moet er verdicht worden binnen jouw gemeentegrenzen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stond er veel op het spel. Maar nu begint het echte werk pas, voor jou.

We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om problemen rondom klimaat, wonen, gezondheid en mobiliteit op te lossen. De urgentie is hoog, jouw uitdaging is -vaak- complex. Want, hoe kom je tot goede samenwerking met andere domeinen, nu jullie vraagstukken elkaar onmiskenbaar raken?  Hoe geef je invulling aan participatie als de belangen hopeloos uiteenlopen? Hoe zet je ambitieuze plannen en innovatieve doelstellingen succesvol om in actie, zelfs als de uitkomst ongewis is?

Met onze ontwerpende aanpak helpen we jou nieuw beleid uit te werken in concrete stappen. 

  • Versneld naar aardgasvrije wijken? Wij helpen je bewoners te betrekken en betrokken te houden.
  • Vitale burgers in gezonde wijken? Met experimenten en een lerende aanpak ontdekken we samen welke instrumenten effectief zijn.
  • Een goed bereikbare én leefbare stad? In participatie met de omgeving komen we tot een goede visie op de duurzame ontwikkeling van een gebied.

Met jou geven we op lokaal niveau vorm aan de complexe opgaven van deze tijd.

pilotonderzoek implementatieproces handelingsperspectief

Integrale en complexiteit-erkennende oplossingen

Samen kijken we hoe jouw opgave raakt aan andere problemen, processen en mensen in de wijk. We gaan niet voor de “quick fix”. Met gedegen onderzoeks- en ontwerpmethoden gaan wij net zo lang door totdat we een passende oplossing hebben gevonden.

doelgroeponderzoek gedragsonderzoek diepte-interviews

Participeren over de grenzen

 

Wij bieden de juiste stappen en middelen om succesvol te participeren, over de grenzen van silo’s en organisaties heen. Zo bouwen we vanaf het begin aan draagvlak voor jouw plannen en leren we wat er speelt, binnen en buiten de deur.

zelfscan rijvaardigheid inclusieve mobiliteit mobiliteitsgedrag

Met concrete stappen vooruit

 

Jouw nieuwe college zet de toon voor de middellange en lange termijn, maar welke stappen zet je om morgen aan de slag te kunnen? Met jou komen we tot acties, zodat beleid daadwerkelijk de uitkomsten biedt die je zoekt. Met concrete stappen in de juiste richting.

Kun jij hulp gebruiken bij het waarmaken van jouw gemeentelijke ambities? 

 

Neem contact op met Renske Bouwknegt, Kate Spierings of vul het onderstaande formulier in: