Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

Hoe het zou kunnen zijn

Ideate ontwerpt verandering

Wij zijn ideate, experts in ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken

De wereld van morgen ziet er anders uit, dat vraagt om nieuwe oplossingen, nieuwe manieren van samenwerken of zelfs van organiseren. Samen met jou geven we vorm aan deze complexe maatschappelijke transities en sociale vraagstukken. 

Met onze ontwerpende aanpak en jarenlange ervaring zijn wij in staat tot succesvolle oplossingen te komen. Oplossingen die passen bij de doelgroep en met concrete stappen om mee aan de slag te gaan.

Wij werken aan

Gezondheid en inclusie

Een gezonde, veerkrachtige en inclusieve samenleving.

We werken aan betaalbare en werkbare zorg, met vruchtbare samenwerkingen. Een vitale, inclusieve samenleving, zonder zorgkloof.

Werkwijze Zorg - ideate afbeelding
Bekijk projecten

Mobiliteit en bereikbaarheid

Innovatieve alternatieven om mensen mobiel te houden.

We werken aan vraagstukken als vervoersarmoede en verhogen mobliteitsgeluk. Innovatieve oplossingen voor duurzame mobiliteit als MaaS, smart mobility, autoluwe- en verkeersveilige steden. 

Werkwijze Mobiliteit - ideate afbeelding
Bekijk projecten

De energietransitie

Een menselijk perspectief in de energietransitie.

Wij ontwerpen een duurzame en klimaatvriendelijke samenleving, gasloze wijken, betrokken burgers en circulair ondernemen. 

Werkwijze Energie - ideate afbeelding
Bekijk projecten

Leren en ontwikkelen

Organisaties die willen denken en werken als een designer. Dat geeft je houvast om deze complexe samenleving het hoofd te bieden.

Werkwijze Onderwijs - ideate afbeelding
Bekijk projecten

Duurzame gebiedsontwikkeling

Hoe maak je een duurzame toekomst bespreekbaar en ervaarbaar als belangen ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen?

In participatie met de omgeving komen we tot een goede visie op de duurzame ontwikkeling van jouw gebied.

ontwerpend onderzoek dienstenontwerp verbeterproces
Bekijk projecten
Werkwijze Zorg - ideate afbeelding

Gezondheid

Wij ontwerpen gezond gedrag, veerkrachtige en weerbare werknemers, een vitale oude dag, een helpend sociaal netwerk.

Werkwijze Mobiliteit - ideate afbeelding

Mobiliteit

We ontwerpen een mobiele samenleving…

Werkwijze Energie - ideate afbeelding

Energie

We ontwerpen een duurzame en klimaatvriendelijke samenleving, gasloze wijken, betrokken burgers en circulair ondernemen. 

Werkwijze Onderwijs - ideate afbeelding

Leren en Ontwikkelen

Wat wij kunnen willen we jou leren. 

Zo doen wij dat

home1

Wij ontwerpen verandering


en bieden houvast, experiment en verrassing.

home1

Wij ontrafelen complexe vraagstukken


en schetsen een nieuw perspectief.

Wij verbinden mensen met mogelijkheden


en realiseren vernieuwende oplossingen waar mensen blij van worden. 

De praktijk

IEA windmills - ideate afbeelding

Energietransitie - IEA

De huidige energietransitie is sterk techniekgedreven. Nieuwe businessmodellen zijn nodig, van product- naar dienstgericht. Ideate deed jarenlang  samen met Duneworks in het kader van IEA internationaal onderzoek naar succesvolle businessmodellen, de daarvoor noodzakelijke competenties en een effectief ondersteunend netwerk. Hoe meer aandacht voor gebruikers, stakeholders en onderlinge relaties kansrijke energieproposities kan opleveren of versnellen. 

Zelfscan automobilisten 1 - ideate afbeelding

Gezonde mobiliteit

Een preventieve aanpak kan onnodig mobiliteitsverlies voorkomen. Maar hoe vraag je aandacht voor een thema als het nog niet als probleem wordt ervaren? Samen met de provincie Fryslân werken we aan een platform voor gezonde mobiliteit. Een knap staaltje multidisciplinair werk!

 

Chiesi Walk Talk - ideate afbeelding

Revalidatie na operatie

Voor transplantatiepatiënten ontbreekt aanbod op het gebied van lotgenotencontact, bewegen en een gezonde leefstijl. Samen met Chiesi pharmaceuticals  brengen we deze elementen perfect samen, via Walk & Talk. Wekelijks wandelen groepjes patiënten met een getrainde ‘koplopers’ en zorgverleners in Amsterdam, Alkmaar en Groningen.