Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Better safe than circular – een serious game
Met een serious game ervaren spelers de resultaten van een onderzoek. Wat zijn verschillende perspectieven op circular ondernemen?
Mensen spelen een serious game over circulair ondernemen
Mensen spelen een serious game over circulair ondernemen
Better safe than circular – een serious game
Met een serious game ervaren spelers de resultaten van een onderzoek. Wat zijn verschillende perspectieven op circular ondernemen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Dutch Design Week bezoekers ervaren hoe het is om voorloper te zijn in de circulaire economie.

Werken aan de circulaire economie is pionieren. Je komt voor uitdagingen en problemen te staan, anders dan die je vanuit de ‘lineaire’ economie gewend bent. Dat geldt voor verschillende beroepsgroepen en functies: Van ambtenaren, tot onderzoekers en ondernemers. In het uitvoeren van hun taak krijgt een ieder vanuit zijn eigen rol te maken met problemen en uitdagingen. In wat voor samenwerkingen komen zij terecht als ze aan de slag gaan met het hergebruiken van restmaterialen? Door goed, interdisciplinair samen te werken kunnen circulaire ideeën gerealiseerd worden. Toch?

In deze interactieve beleving ervaren spelers je hoe het is om een circulair ambassadeur te zijn – als onderzoeker, ondernemer, of ambtenaar. Bij binnenkomst kies je een rol en voer je jouw taken zo goed mogelijk uit. Onderweg ervaar je tegen welke problemen je aanloopt vanuit deze rol. Spelers puzzelen aan een businesscase, verzamelen lab-resultaten en proberen toegang te krijgen tot een mooie subsidie.

“Soms moet je alle perspectieven op een probleem ervaren, voordat je over oplossingen kunt praten.”

Deze beleving is geïnspireerd op een ontwerpend onderzoek dat Ideate in samenwerking met de Erasmus Governance Design Studio heeft uitgevoerd voor ACCEZ. De inzichten uit het rapport gaan over emoties en gevoelens van mensen. De inzichten zijn een op een vertaald in de experience. Hierdoor ervaren speler de inzichten uit het onderzoek. Het onderzoek laat zien waar circulaire voorlopers tegenaan lopen en op welke manier zij met partijen de samenwerking moeten opzoeken om te kunnen slagen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Ook voor voorlopers in andere domeinen is dit heel herkenbaar.

Het spel is een aanleiding voor een gesprek over rollen, ambities en samenwerken. Het draait om bewustwording van de verschillende perspectieven die er zijn op een vraagstuk. Iedere rol ervaart een probleem op zijn eigen manier. En als je al deze perspectieven ziet en begrijpt. Kun je elkaar dan vinden in een gesprek over – Hoe verder?

Wil je meer weten over de DDW experience, neem dan contact op met Daan Picavet via daan@ideate.nl.