Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?
Implementatie beeldzorg met ambulante zorgverleners
Cosis Beeldbellen onderzoekend ontwerpen van een implementatieproces
Cosis Beeldbellen onderzoekend ontwerpen van een implementatieproces
Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?
Implementatie beeldzorg met ambulante zorgverleners

Innoveren binnen de ambulante zorgverlening

Een zorgorganisatie met ambulante medewerkers verleent zorg bij zelfstandig wonende cliënten. Zij introduceert zorgverlening op afstand via (beveiligd) beeldbellen: beeldzorg.

De zorgorganisatie heeft een keuze gemaakt voor een applicatie en vervolgens dit hulpmiddel met enthousiasme geïntroduceerd. Maar helaas, na verloop van tijd valt het gebruik van beeldzorg tegen. Medewerkers gebruiken het niet. De opgave is: hoe zorgen we dat medewerkers beeldbellen gaan inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden?

 

Implementatie van beeldzorg op basis van co-creatie

Ideate houdt diepte-interviews met ambulant begeleiders. Wat betekent jouw werk en hoe verhoudt beeldzorg hiertoe? De inzichten uit deze gesprekken vormen het vertrekpunt voor een veranderproces. Samen met twee teams uit de zorgorganisatie verkennen we kansen en weerstand ten aanzien van beeldzorg. Gecombineerd met onze kennis van gedrag werken we aan oplossingsrichtingen. Dat noemen we onderzoekend ontwerpen.

We vormen een werkgroep met leden uit de twee teams. Met de werkgroep ontwikkelen we door middel van co-creatie presentaties, flyers en video’s voor verschillende fasen van het implementatieproces. Deze middelen leggen we direct voor aan collega’s en cliënten.

Fasen die we onderscheiden zijn: Informeren; leren werken met de tool; vertrouwd raken; bepalen bij welke cliënten op welke momenten; introduceren bij cliënten; beeldzorg opnemen in plannen en organiseren van de werkdag en een routine opbouwen.

Ideate begeleidt de werkgroep. In nauwe samenwerking met medewerkers van deze twee teams is een implementatieplan uitgewerkt met bijbehorende producten die bijdragen aan het vertrouwd raken met en het gebruik van beeldzorg. De werkgroep werkt aan de implementatie voor hun eigen teams. Ideate vertaalt het werk van de werkgroep naar een proces dat organisatie breed kan worden ingezet.

Het grootste verschil van de huidige oplossing met de eerste introductie is: aandacht voor het proces van het vertrouwd raken en gaan gebruiken van een nieuw hulpmiddel. Begrip voor de praktijk en hulpmiddelen die de ambulant medewerkers door de fasen van het leren en gaan gebruiken, heen begeleiden.

 

Monitoren en optimaliseren

Op dit moment is het project nog in volle gang. Wat opvalt is dat de werkgroep enthousiast is over beeldbellen en collega’s hierin stimuleren. Beeldbellen wordt als kansrijk gezien in diverse contactmomenten en langzaam aan vaker ingezet.

Ideate monitort het implementatieproces en destilleert uit het proces met deze ene werkgroep een aanpak voor de gehele organisatie. Ook begeleiden we in de verdere implementatie.

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten