Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Contact

Cosis beeldzorg
Implementatie beeldzorg met ambulante zorgverleners
Cosis beeldzorg
Implementatie beeldzorg met ambulante zorgverleners

Innoveren binnen de ambulante zorgverlening.

Een zorgorganisatie met ambulante medewerkers verleent zorg bij zelfstandig wonende cliënten. Zij introduceert zorgverlening op afstand via (beveiligd) beeldbellen: beeldzorg.

De zorgorganisatie heeft een keuze gemaakt voor een applicatie en vervolgens dit hulpmiddel met enthousiasme geïntroduceerd. Maar helaas, na verloop van tijd valt het gebruik van beeldzorg tegen. Medewerkers gebruiken het niet. De opgave is: hoe zorgen we dat medewerkers beeldbellen gaan inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden?

Ideate spreekt met ambulant begeleiders. Wat betekent jouw werk en hoe verhoudt beeldzorg hiertoe? De inzichten uit deze gesprekken vormen het vertrekpunt voor een veranderproces. Samen met twee teams uit de zorgorganisatie verkennen we kansen en weerstand ten aanzien van beeldzorg. Gecombineerd met onze kennis van gedrag werken we aan oplossingsrichtingen.

We vormen een werkgroep met leden uit de twee teams. Met de werkgroep ontwikkelen we presentaties, flyers, video’s voor verschillende fasen van het implementatieproces. Deze middelen leggen we direct voor aan collega’s en cliënten.

Fasen die we onderscheiden zijn: Informeren; leren werken met de tool; vertrouwd raken; bepalen bij welke cliënten op welke momenten; introduceren bij cliënten; beeldzorg opnemen in plannen en organiseren van de werkdag en een routine opbouwen.

Ideate begeleidt de werkgroep. In nauwe samenwerking met medewerkers van deze twee teams is een implementatieplan uitgewerkt met bijbehorende producten die bijdragen aan het vertrouwd raken met en het gebruik van beeldzorg. De werkgroep werkt aan de implementatie voor hun eigen teams. Ideate vertaalt het werk van de werkgroep naar een proces dat organisatie breed kan worden ingezet.

Het grootste verschil van de huidige oplossing met de eerste introductie is: aandacht voor het proces van het vertrouwd raken en gaan gebruiken van een nieuw hulpmiddel. Begrip voor de praktijk en hulpmiddelen die de ambulant medewerkers door de fasen van het leren en gaan gebruiken, heen begeleiden.

Op dit moment is het project nog in volle gang. Wat opvalt is dat de werkgroep enthousiast is over beeldbellen en collega’s hierin stimuleren. Beeldbellen wordt als kansrijk gezien in diverse contactmomenten en langzaam aan vaker ingezet.

Ideate destilleert uit het proces met deze ene werkgroep een aanpak voor de organisatie breed en begeleidt in de verdere implementatie.

Gerelateerde projecten 

Woonbedrijf – Innovatief renoveren

Woonbedrijf – Innovatief renoveren

Een innovatieve manier van woningrenovatie. Met keuzevrijheid voor bewoners in woonwensen en tijdstip van renovatie.

Energietransitie – Wijkgerichte aanpak in Apeldoorn

Energietransitie – Wijkgerichte aanpak in Apeldoorn

Met bewoners, gemeente en energiecoöperatie aan de slag

Verkeersonderneming – Inzichtenfabriek

Verkeersonderneming – Inzichtenfabriek

Verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag

Bekijk alle projecten