Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?
Wat als parkeren voor je deur niet gaat?
Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?
Wat als parkeren voor je deur niet gaat?

Project: Zuid-Limburg Bereikbaar – doelgroepen en drijfverenanalyse deelmobiliteit

 

Hoe kan het aanbieden van deelmobiliteit bijdragen aan het leefbaar en bereikbaar houden van een stad of regio? Overal in Nederland is men met die vraag bezig. Ook in Zuid-Limburg. Om de komende jaren de regio bereikbaar te houden, is men nu bezig met de vormgeving van nieuw beleid rondom deelmobiliteitshubs, plekken waar marktpartijen hun deelfietsen, -scooter en -auto’s kunnen aanbieden. Hoe geef je zo’n plek vorm? Waar moet je op letten? Welke vervoersmiddelen moeten er komen? Op welke locaties? En wie gaat daar dan gebruik van maken?

Met die beleidsvraag kwam programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar naar Ideate. Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerking tussen lokale gemeenten en de provincie om de mobiliteit van het gebied zo goed mogelijk vorm te geven. Een van de vragen waar de organisatie mee bezig is, is het vormgeven van het beleid rondom deelmobiliteit. Dat vraagt een regionale aanpak, die zoveel mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van de reizigers.

Design thinking aanpak met lokale experts

Ideate bedacht een ontwerpaanpak waarin zowel experts en bewoners hun kijk op deelmobiliteit in de regio konden geven. In een aantal expertsessies kwamen we, samen met experts uit de regio, tot een definitie van deelmobiliteit. Ook werkten we aan een typering van deelmobiliteitshubs, waarin we vijf verschillende typen hubs onderscheiden. Welke hub waar komt hangt sterk af van de het verwachte gebruik en de verwachte gebruiker.

Toetsing van inzichten met bewoners

Om die eindgebruiker beter te begrijpen, werden conceptuele hubs voorgelegd aan een panel van bewoners uit de regio Zuid-Limburg. Aan hen werd gevraagd meer te vertellen over hoe zij reiskeuzes maken en welke rol deelmobiliteit daarin kon spelen. Vervolgens vertaalden we de inbreng van het panel naar inzichten voor de eindrapportage

Alle inzichten uit de expertsessies en panelsessies zijn in een rapport uitgewerkt. De belangrijkste boodschap: laat de uitwerking van de hub aansluiten op de behoefte van de uiteindelijke gebruikers.

Daarnaast doen we in het rapport aanbevelingen voor de uitrol van deelmobiliteit, zoals aandacht voor de mate van vertrouwen in deelsystemen. Een uitprobeeraanbod kan bijvoorbeeld helpen bij het creëren van vertrouwen onder nieuwe gebruikers. Een andere opmerkelijke aanbeveling is dat we aanraden de samenwerking te zoeken met werkgevers voor het stimuleren van deelmobiliteit door het aan hun werknemers aan te bieden..

Meer weten over dit project of wat Ideate voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Joep van Heugten (joep@ideate.nl)

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten