Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?
Met bewoners aan de slag
Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?
Met bewoners aan de slag

De gemeente Apeldoorn wil inwoners stimuleren om duurzame keuzes te maken voor hun woning.  Daarvoor is in het kader van  het VNG programma “Innovatieve Aanpakken” ingezet op een ambitieus traject in de wijk De Maten, een echte bloemkoolwijk uit de jaren ’70. Om bewoners te informeren over mogelijke maatregelen voor verduurzaming van hun woning en de kosten en baten hiervan, is begonnen met het digitaliseren van woningen in het programma WoonConnect. In WoonConnect  – in Apeldoorn hernoemd naar Connect055 – wordt een digitale, 3D, versie van de eigen woning getoond. Daarin een pakket aan maatregelen om in verschillende scenario’s naar aardgasvrij of bijna-aardgasvrij te komen. Bewoners krijgen een – gratis – eigen digitale sleutel tot dit platform en kunnen dan zelf experimenteren en de effecten bekijken.

Voor veel bewoners staat het thema ‘duurzame maatregelen’ niet hoog op de agenda. Om aansluiting te vinden, is het van belang om te weten te komen wat er bij bewoners in de wijk leeft. Maar ook wat de verschillende levensfasen van de bewoners betekent voor hun bereidheid en mogelijkheden om te verduurzamen. Ideate ontwikkelde een bewonersaanpak waarin we met bewoners in gesprek gingen, over hun waarden, behoeften, ideeën en ook over digitale hulpmiddelen zoals WoonConnect. We zoeken een samenwerking met lokale partijen en -initiatieven, zoals de wijkraad, het sociale domein en aanpalende gemeentelijke projecten.

Samenwerking met lokale energiecoöperatie

Joule, het warmtedeeltje dat huishoudens informeert over isolatie.

Samen met enthousiaste bewoners en de lokale energiecoöperatie deA gaan we aan de slag om het thema binnen de wijk onder de aandacht te brengen. Per hofje in de wijk organiseren we kleinschalige bijeenkomsten, delen informatie en de ‘Opwarmer’. De ‘Opwarmer’ is een werkboek waarin bewoners op een speelse manier in de materie worden meegenomen en alvast vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van WoonConnect.  Naast dit digitale hulpmiddel worden informatie-avonden georganiseerd, is er individueel, huis-aan-huis advies aangeboden en op verschillende manieren met bewoners over het project gecommuniceerd.

Toegang tot de eigen digitale woning blijkt voor veel bewoners niet de sleutel tot werkelijke aanpak van verduurzaming. Het individuele contact, tussen bewoners onderling, met deA en de gemeente, is uiteindelijk de meest effectieve manier om bewoners enthousiast te krijgen. Langs deze lijn wordt het project voorgezet.

apeldoorn bewonersmdpi - ideate afbeelding

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten