Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Perspectieven

Contact

Energietransitie – Wijkgerichte aanpak in Apeldoorn
Met bewoners aan de slag
Energietransitie – Wijkgerichte aanpak in Apeldoorn
Met bewoners aan de slag

De gemeente Apeldoorn wil inwoners stimuleren om duurzame keuzes te maken voor hun woning.  Daarvoor is in het kader van  het VNG programma “Innovatieve Aanpakken” ingezet op een ambitieus traject in de wijk De Maten, een echte bloemkoolwijk uit de jaren ’70. Om bewoners te informeren over mogelijke maatregelen voor verduurzaming van hun woning en de kosten en baten hiervan, is begonnen met het digitaliseren van woningen in het programma WoonConnect. In WoonConnect  – in Apeldoorn hernoemd naar Connect055 – wordt een digitale, 3D, versie van de eigen woning getoond. Daarin een pakket aan maatregelen om in verschillende scenario’s naar aardgasvrij of bijna-aardgasvrij te komen. Bewoners krijgen een – gratis – eigen digitale sleutel tot dit platform en kunnen dan zelf experimenteren en de effecten bekijken.

Voor veel bewoners staat het thema ‘duurzame maatregelen’ niet hoog op de agenda. Om aansluiting te vinden, is het van belang om te weten te komen wat er bij bewoners in de wijk leeft. Maar ook wat de verschillende levensfasen van de bewoners betekent voor hun bereidheid en mogelijkheden om te verduurzamen. Ideate ontwikkelde een bewonersaanpak waarin we met bewoners in gesprek gingen, over hun waarden, behoeften, ideeën en ook over digitale hulpmiddelen zoals WoonConnect. We zoeken een samenwerking met lokale partijen en -initiatieven, zoals de wijkraad, het sociale domein en aanpalende gemeentelijke projecten.Joule, het warmtedeeltje dat huishoudens informeert over isolatie.

Samen met enthousiaste bewoners en de lokale energiecoöperatie deA gaan we aan de slag om het thema binnen de wijk onder de aandacht te brengen. Per hofje in de wijk organiseren we kleinschalige bijeenkomsten, delen informatie en de ‘Opwarmer’. De ‘Opwarmer’ is een werkboek waarin bewoners op een speelse manier in de materie worden meegenomen en alvast vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van WoonConnect.  Naast dit digitale hulpmiddel worden informatie-avonden georganiseerd, is er individueel, huis-aan-huis advies aangeboden en op verschillende manieren met bewoners over het project gecommuniceerd.

Toegang tot de eigen digitale woning blijkt voor veel bewoners niet de sleutel tot werkelijke aanpak van verduurzaming. Het individuele contact, tussen bewoners onderling, met deA en de gemeente, is uiteindelijk de meest effectieve manier om bewoners enthousiast te krijgen. Langs deze lijn wordt het project voorgezet.

apeldoorn bewonersmdpi - ideate afbeelding

Gerelateerde projecten 

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

Voluit ‘Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie in Almere Oosterwold. Een project waarin we met verschillende partijen het opzetten van lokale energiecommunitites in de wijk Oosterwold onderzoeken en ontwikkelen.

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Een appontwikkelaar van een app die gebouwd is om consumenten van een Belgische supermarktketen te ondersteunen gezondere keuzes te maken, ontving een Europese subsidie om haar app beter geschikt maken voor de kwetsbare doelgroepen voor COVID-19.

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs

Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe vraagstukken. Design thinking is een manier van denken en werken om dergelijke vastzittende, complexe vraagstukken succesvol in beweging te krijgen.

Bekijk alle projecten