Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

FODEO – Pilot lokale energiecommunities
Onderzoek naar het organiseren en opzetten van lokale energiecommunities in een nieuwe duurzame wijk in Almere
Fodeo - pilotonderzoek lokale energiecommunities Oosterwold
Fodeo - pilotonderzoek lokale energiecommunities Oosterwold
FODEO – Pilot lokale energiecommunities
Onderzoek naar het organiseren en opzetten van lokale energiecommunities in een nieuwe duurzame wijk in Almere

Je mag een nieuwe duurzame woning bouwen op een vrij kavel in een nieuwe wijk bij Almere. Je kiest voor een warmtepomp en legt het liefst je dak vol met pv-panelen om al je benodigde energie duurzaam op te wekken. Maar dan, wat doe je met de energie die je in de zomer opwekt maar zelf niet kan gebruiken? Terugleveren aan het net kan nu nog, maar wordt in de toekomst steeds onaantrekkelijker. Kan de buurman daar niet zijn elektrische auto mee opladen? Kunnen we die energie niet lokaal in de wijk opslaan? Dan zijn we zelfvoorzienend in onze energievraag en het helpt de netbeheerder in zijn uitdaging om alle vraag en aanbod van energie aan elkaar te knopen.

 

Pilotonderozek naar lokale energiecommunities als bouwsteen in de energietransitie

Dit scenario stond aan de basis voor het FODEO-project voluit ‘Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie in Almere Oosterwold. Een pilotonderzoek waarin we met verschillende partijen het opzetten van lokale energiecommunitites in de wijk Oosterwold onderzoeken en ontwikkelen.

FODEO is een samenwerking van: Huygen –  ABB  –  Ideate  –  J-ob  –  NedStack  –  Poinselot  –  Spectral  –  Villa Ville

Daarbij is specifiek voor Oosterwold gekozen om het doe-het-zelf karakter van de wijk. In Oosterwold zullen ca. 15.000 woningen worden gerealiseerd op vrije kavels, waar de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen, nutsaansluitingen en publieke voorzieningen. Veel bewoners kiezen er bewust voor om duurzaam te bouwen en met stadslandbouw meer zelfvoorzienend te leven. Dit biedt een prima voedingsbodem om de ideeën over duurzame opslag en uitwisseling van energie vorm te geven.

 

Hoe kunnen we met een bewonersaanpak eigen initiatieven van bewoners optimaal ondersteunen?

Het doel van FODEO is om bij te dragen aan het optimaliseren van de zelfvoorzienendheid van energie op wijkniveau. Dat biedt kansen voor een nieuwe markt voor lokaal verhandeling en opslaan van duurzaam opgewekte energie. Binnen het project kijken we ook naar de organisatorische en juridische vraagstukken. Zo kijken we onder andere naar welke aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn om lokale energiecommunities mogelijk te maken.

De rol van Ideate binnen FODEO is het onderzoeken naar welke behoeftes er bij de bewoners zijn voor het organiseren, financieren, technisch realiseren en exploiteren van een lokale energie-infrastructuur. We gaan met bewoners in gesprek om te weten te komen hoe zij het beste kunnen worden ondersteund en welke werkwijze daarbij het beste past. Dat zal niet voor elk type bewoner hetzelfde zijn. Toch moeten we op zoek naar een manier waarin we bewoners met verschillende achtergronden en kennisniveaus kunnen verenigen in een lokale energiecommunity met een gezamenlijk doel voor het optimaliseren van zelfvoorzienendheid en het gebruik van duurzame energie. Uit de resultaten van die doelgroeponderzoek met de bewoners van Oosterwold ontwikkelen we een bewonersaanpak voor de vorming van lokale energiecommunities.

Meer weten? Neem contact op met Joep van Heugen via joep@ideate.nl

Meer informatie is binnenkort ook te vinden op de projectwebsite van FODEO.