Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?
Onderzoek naar het organiseren en opzetten van lokale energiecommunities in een nieuwe duurzame wijk in Almere
Fodeo - pilotonderzoek lokale energiecommunities Oosterwold
Fodeo - pilotonderzoek lokale energiecommunities Oosterwold
Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?
Onderzoek naar het organiseren en opzetten van lokale energiecommunities in een nieuwe duurzame wijk in Almere

Je mag een nieuwe duurzame woning bouwen op een vrij kavel in een nieuwe wijk bij Almere. Je kiest voor een warmtepomp en legt het liefst je dak vol met pv-panelen om al je benodigde energie duurzaam op te wekken. Maar dan, wat doe je met de energie die je in de zomer opwekt maar zelf niet kan gebruiken? Terugleveren aan het net kan nu nog, maar wordt in de toekomst steeds onaantrekkelijker. Kan de buurman daar niet zijn elektrische auto mee opladen? Kunnen we die energie niet lokaal in de wijk opslaan? Dan zijn we zelfvoorzienend in onze energievraag en het helpt de netbeheerder in zijn uitdaging om alle vraag en aanbod van energie aan elkaar te knopen.

 

Pilotonderozek naar lokale energiecommunities als bouwsteen in de energietransitie

Dit scenario stond aan de basis voor het FODEO-project voluit ‘Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie in Almere Oosterwold. Een pilotonderzoek waarin we met verschillende partijen het opzetten van lokale energiecommunitites in de wijk Oosterwold onderzoeken en ontwikkelen.

FODEO is een samenwerking van: Huygen –  ABB  –  Ideate  –  J-ob  –  NedStack  –  Poinselot  –  Spectral  –  Villa Ville

Daarbij is specifiek voor Oosterwold gekozen om het doe-het-zelf karakter van de wijk. In Oosterwold zullen ca. 15.000 woningen worden gerealiseerd op vrije kavels, waar de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen, nutsaansluitingen en publieke voorzieningen. Veel bewoners kiezen er bewust voor om duurzaam te bouwen en met stadslandbouw meer zelfvoorzienend te leven. Dit biedt een prima voedingsbodem om de ideeën over duurzame opslag en uitwisseling van energie vorm te geven.

 

Hoe kunnen we met een bewonersaanpak eigen initiatieven van bewoners optimaal ondersteunen?

Het doel van FODEO is om bij te dragen aan het optimaliseren van de zelfvoorzienendheid van energie op wijkniveau. Dat biedt kansen voor een nieuwe markt voor lokaal verhandeling en opslaan van duurzaam opgewekte energie. Binnen het project kijken we ook naar de organisatorische en juridische vraagstukken. Zo kijken we onder andere naar welke aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn om lokale energiecommunities mogelijk te maken.

De rol van Ideate binnen FODEO is het onderzoeken naar welke behoeftes er bij de bewoners zijn voor het organiseren, financieren, technisch realiseren en exploiteren van een lokale energie-infrastructuur. We gaan met bewoners in gesprek om te weten te komen hoe zij het beste kunnen worden ondersteund en welke werkwijze daarbij het beste past. Dat zal niet voor elk type bewoner hetzelfde zijn. Toch moeten we op zoek naar een manier waarin we bewoners met verschillende achtergronden en kennisniveaus kunnen verenigen in een lokale energiecommunity met een gezamenlijk doel voor het optimaliseren van zelfvoorzienendheid en het gebruik van duurzame energie. Uit de resultaten van die doelgroeponderzoek met de bewoners van Oosterwold ontwikkelen we een bewonersaanpak voor de vorming van lokale energiecommunities.

Meer weten? Neem contact op met Joep van Heugten via joep@ideate.nl

Meer informatie is ook te vinden op de projectwebsite van FODEO.

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten