Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?
Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

GOAN!

Voor vertrek even je reis checken in een app is voor de meeste reizigers de normaalste zaak van de wereld. Huidige locatie en plaats van bestemming invullen en de app toont de beste route voor je.

Maar niet iedere reiziger is hetzelfde. Mensen die slecht ter been zijn, door bijvoorbeeld ouderdom of handicap, vallen bij de reisopties in bestaande apps al snel buiten de boot. Voor die groep mensen is in Nederland speciaal WMO-vervoer. Daardoor is er een strikte scheiding tussen de WMO-reiziger en de andere reizigers. Om die kloof te dichten is er nu de app GOAN! ontwikkeld. 

GOAN! is een van de zeven Mobility as a Service (MaaS)-pilots in Nederland. Qarin bv ontwikkelde de app samen met 8 gemeenten in de regio Twente. Ideate hielp Qarin met de vertaling van de wensen van WMO-reizigers naar concrete functies voor de GOAN!-app. 

 

Inclusief ontwerp

Door het ‘designing for all’ principe te hanteren, beschouwde Ideate mensen met een beperking als de norm. Als de app voor hen werkt, is het voor iedereen te gebruiken, zo luidt de gedachte. De WMO-reizigers zijn uitvoerig geïnterviewd en hun specifieke wensen in kaart gebracht. Die wensen zijn vertaald naar concrete functies voor de GOAN!-app. In de testfase van de app zijn de ervaringen van WMO-reizigers gebruikt om functies te optimaliseren.

 

Unieke functionaliteiten

De app GOAN! beschikt daarmee over een aantal unieke functies, naast de gebruikelijke functies van een reisapp.‘Automaatje’ is onderdeel van de app. Dit is een service waarbij vrijwilligers vervoer aanbieden aan mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast is er een SOS-knop toegevoegd aan de app. Ben je gestrand en kun je niet verder? Een gratis ophaaldienst komt je oppikken! Als je slecht ter been bent, is veel lopen onwenselijk. ‘Niet lopen’ kun je in GOAN! aanvinken als optie. Het WMO-reistegoed is gemakkelijk in de app terug te vinden. En de prijzen van WMO- en regulier vervoer worden in GOAN! met elkaar vergeleken. Hierdoor kun je als reiziger een betere afweging maken. 

 

GOAN! is de regionale reisapp voor de regio Twente en nu voor iedereen te downloaden in de app-store of via www.goan.nl.

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met Onno van der Veen (onno@ideate.nl) en  Joep van Heugten (joep@ideate.nl