Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?
ontwerpen voor sociale dynamiek
Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?
ontwerpen voor sociale dynamiek

Sociale dynamiek

De sociale omgeving van een oudere patiënt speelt een belangrijke rol in zowel het voorbereiden op en ondersteunen na een ziekenhuisopname. Deze dynamiek kan bevorderend maar ook belemmerend werken, bijvoorbeeld – positief – door goede ondersteuning bij revalidatie thuis, of – negatief – bij ruzie en onenigheid over mantelzorg. Sociona’s kunnen inzicht en grip geven die sociale dynamiek. Op wat er thuis gebeurt in de relaties tussen de (ex)patiënt, mantelzorger(s), familie, vrienden en professionals. Deze nieuwe manier helpt om gedrag in een groepscontext te begrijpen, te beschrijven en te beïnvloeden door middel van toegesneden ontwerptools en de daarmee ontworpen interventies.

 

In dit KIEM project onderzocht Ideate samen met lectoraat Co-design van de Hogeschool Utrecht en Meander Medisch Centrum (MCC), Sociona’s in een aantal iteratieve ontwerpsprints. De Sociona’s zijn toegepast op casussen van het MCC waarin de periode voor een geplande opname voor een knie- of heupoperatie en na het ontslag uit het ziekenhuis van ouderen centraal stond. Het doel van het project was enerzijds het ontwikkelen van goede ontwerptools en anderzijds om het MCC te ondersteunen. Om zo de best mogelijke zorg te bieden maar ook om maximaal gebruik te kunnen maken van de sociale omgeving van de patiënt, zowel in de voorbereiding op een operatie als tijdens het revalidatieproces thuis.  

 

Sociona’s

Wat zijn Sociona’s? Een Sociona is een methode om de dynamiek in een systeem van mensen/functies binnen bijvoorbeeld een gezin of een zorgnetwerk – b.v. rond een patiënt – in kaart te brengen en beter te begrijpen. De methode is nog in ontwikkeling en pas in enkele projecten toegepast, variërend in vorm. De kracht van een Sociona zit in de combinatie van de individuen (hun gedachten, gevoelens en context) met hun relaties (en welke invloed heeft ieders gedrag). In het project zijn verschillende methoden toegepast: interviews, een thuisversie van Sociona’s (pocket versie), opstellingen, video en praatplaten.

Sociona - ideate afbeelding

Sociona pocketversie

Om Sociona’s in te zetten tijdens het werken op afstand is er een “pocket” versie gemaakt die per post verstuurd kon worden (zie afbeelding). Het doel van deze tool was om bestaande of toekomstige situaties visueel uit te spelen en zo in te leven in verschillende personen en interventies fictief te testen. 

Opstelling 2 - ideate afbeeldingOpstelling - ideate afbeelding

 

 

 

 

 

Opstellingen (online en fysiek)

Opstellingen zijn een methode om de verborgen dynamiek van stakeholdernetwerken in complexe ontwerpprojecten bloot te leggen. De plaatsing van de representanten (de patiënt, mantelzorger, familie) ten opzichte van elkaar, de tussenafstanden, houdingen en kijkrichtingen creëren energie en maken patronen zichtbaar (zie afbeelding). In een sessie met het projectteam is op basis van interviews met (ex)patiënten en de reacties van de betrokken medewerkers van het MMC gewerkt met fysieke opstellingen (zie afbeelding). Ook is met het projectteam een online versie gespeeld.

 

Video 2 - ideate afbeelding Video - ideate afbeelding

 

 

 

 

Video en praatplaten

De belangrijkste elementen uit interviews met patiënten, familie en mantelzorgers zijn vertaald naar een video over een casus van oudere patiënt Nel. Deze is besproken en geanalyseerd met medewerkers van het MMC (zie afbeelding). De interviews en video zijn vervolgens uitgewerkt tot een drietal praatplaten die (visuele) uitleg geven over de verschillende werelden: thuis voor de operatie, in het ziekenhuis en thuis na de operatie (zie afbeelding). Op de platen staat wat de betrokkenen zeggen, denken en voelen en een  opstelling van patiënt – mantelzorger – zorgverlener. Ook de praatplaten zijn besproken met medewerkers van het MMC.

  

Conclusies

Ondanks de beperkingen door Corona, hebben we toch een goede set ontwerptools kunnen testen en verbeteren. Uiteraard Interviews, maar de praatplaten en zeker de opstellingen (met name fysiek) bleken goede methodes om inzicht in sociale dynamiek te krijgen. Er is op basis hiervan een hele reeks mogelijke interventies uitgewerkt. Die zullen verder in de praktijk van MCC moeten worden verrijkt en getest. Voor de theoretische onderbouwing van Sociona’s is echter nog veel meer werk nodig. Zijn Sociona’s straks te gebruiken als aanvulling op Persona’s? In welke mate kunnen de Gedragslenzen worden uitgebreid met Sociona’s? De komende tijd zal e.e.a. verder worden onderzocht in vervolgonderzoek en -projecten. Een verslag van het project is hier te lezen. 

Meer weten over dit project of wat Ideate voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Amete van den Berg via amete@ideate.nl

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten