Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

‘Hoe kunnen we…’ het ontwerpproces van beleid bij gemeentes inrichten zodat het positief bijdraagt aan fietsveiligheid?
Vergroten van het lerend vermogen door het stellen van de juiste vragen
‘Hoe kunnen we…’ het ontwerpproces van beleid bij gemeentes inrichten zodat het positief bijdraagt aan fietsveiligheid?
Vergroten van het lerend vermogen door het stellen van de juiste vragen

Vraagstuk klant: ‘Hoe kunnen we…’ het ontwerpproces van beleid bij gemeentes inrichten zodat het positief bijdraagt aan fietsveiligheid.

RWS en IenW weten en zien dat beleid niet het gewenste effect op de fietsveiligheid heeft maar ze hebben geen zicht op de oorzaak.


Aanpak
Ideate: Ontwerpend onderzoek, human centric design, scoping.

Ontwerpend onderzoek ‘debrief’: niet op inhoud of expertise maar door door de gehele keten heen en integraal de juiste vragen te stellen kunnen we doorgronden ‘waarom’ het ontwerpproces van beleid niet bijdraagt.

Scoping: het groter maken van de oplossingsruimte.


Impact
: Bewustwording, (vergroot) lerend vermogen, publieke private innovatie coalitie in de stijgers, 2 pilots, domein overstijgende werken, cross sectoraal werken.

 

Ideate vergroot oplossingsruimtes en lerend vermogen, door het stellen van de juiste vragen.

portret Renske Bouwknegt Partner

Meer weten?

Meer weten over dit project of wat Ideate voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Renske Bouwknegt via renske@ideate.nl