Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

‘Hoe kunnen we…’ inwoners en ondernemers betrekken bij een herontwerp van een publieke ruimte?
Participatie van inwoners en ondernemers
‘Hoe kunnen we…’ inwoners en ondernemers betrekken bij een herontwerp van een publieke ruimte?
Participatie van inwoners en ondernemers

Vraagstuk klant: ‘Hoe kunnen we…’ inwoners en ondernemers met conflicterende belangen betrekken bij het maken van een herontwerp van een kernwinkelgebied?

Aanpak Ideate: klankbordgroep, co-creatie, participatie, ‘creative problem solving’, visualiseren, design thinking traject, draagvlak creëren.

Impact: Inwoners en ondernemers die elkaar voor het eerst weten te vinden in hun gemeenschappelijke belangen wat zich heeft doorvertaald naar een breed gedragen herontwerp.

 

Ideate zet klankbordgroepen, in de rol van ontwerper, aan het werk.

 

portret Amete van den Berg Service Designer

Meer weten?

Meer weten over dit project of wat Ideate voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Amete van den Berg via amete@ideate.nl