Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?
Ontwerpend onderzoek voor interventies ter bevordering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.
Ontwerpen onderzoek interventies kwetsbare ouderen Amersfoort inclusieve zorg
Ontwerpen onderzoek interventies kwetsbare ouderen Amersfoort inclusieve zorg
Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?
Ontwerpend onderzoek voor interventies ter bevordering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

Interventies voor hogere kwaliteit van leven

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Het aantal kwetsbare ouderen eveneens. Dit komt o.a. door de steeds hogere leeftijd die mensen bereiken en het feit dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast is bezuinigd op tal van voorzieningen of zijn die zelfs helemaal weggevallen. In Amersfoort is een initiatief gestart, het InnovatieLab, om interventies te ontwerpen die de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen moet verhogen en meer mensen toegang te geven tot goede voorzieningen, dat noemen we inclusieve zorg. In dit initiatief werken apotheek Orion, huisartsen, thuiszorg (buurtzorg en Beweging 3.0), fysiotherapeuten, Meander Medisch Centrum, tandartsen en mondhygiënisten samen. De gemeente Amersfoort heeft vanuit haar Toekomstfonds Innovaties en Welzijn een startsubsidie beschikbaar gesteld.

 

Ontwerpend onderzoek voor inclusieve zorg

In een aantal sessies met stakeholders, doelgroeponderzoek en eigen deskresearch is een keuze gemaakt om twee thema’s verder te verkennen: het verbeteren van de mondzorg en het voorkomen van (her)opnames in het ziekenhuis door inzicht in gebruik medicijnen.

 

Mondzorg

In een eerste verkennende ronde langs stakeholders is gebleken dat het thema mondzorg voor velen een belangrijk aandachtspunt is. Steeds meer studies maken duidelijk dat er een sterke relatie is met aandoeningen en verzorging van de mond en tal van – vaak chronische ziekten – zoals diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs Alzheimer. Ook is duidelijk dat er nog steeds een grote afstand is tussen huisartsen/specialisten en tandartsen. 

Om een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek bij ouderen is onderzoek gedaan bij tandartsen, thuiszorg, huisartsen/poh’s en apotheek naar tandartsbezoek van ouderen boven de 70 jaar. Het blijkt dat ruim 10% van deze groep (in bezit van eigen tanden) de afgelopen 2 jaar niet meer naar de tandarts is geweest. Dat zijn geprojecteerd op Amersfoort meerdere duizenden ouderen. 

Momenteel werken wij aan het verder ophalen van data bij nog meer tandartsen, mondhygiënisten en geriaters in het Meander MC. Op basis van deze data zal vervolgens kwalitatief onderzoek gedaan worden naar de achterliggende redenen van ouderen. Een eerste aanzet voor een interventie wordt nu samen met studenten van de Hogeschool Utrecht ontwikkeld: een ‘mondbox’ voor ouderen die via de apotheek verstrekt kan worden. 

 

Voorkomen (her)opnames

De cijfers van ouderen die vallen en in het ziekenhuis terecht komen zijn alarmerend. Ook het aantal heropnames na een operatie aan b.v. de heup is te hoog. Zeker vanuit het perspectief dat veel hiervan voorkomen kan worden. Samen met Meander zijn wij meerdere onderdelen van het proces van voorkomen, opname, ontslag en weer thuis aan het onderzoeken. Dit betreft zowel de geplande- als ongeplande opname. In het eerste geval is een beter voorbereiding mogelijk. Het ontslag en de periode daarna zijn voor beide groepen gelijk. In de huidige fase van onderzoek zijn wij met name aan het kijken naar de sociale dynamiek in het proces van ontslag en weer thuiskomen. Familie, mantelzorgers, vrienden en ook professionals spelen hier allemaal een rol. Die kan versterkend of juist belemmerend zijn. Beter inzicht in deze gedragsdynamiek of ‘sociona’s’ kan zowel het ziekenhuis als de (ex)-patiënt en sociale omgeving helpen.

 

De uitkomst

Het project bevindt zich bij beide thema’s nog in de onderzoeksfase. Urgentie is aangetoond, maar gaat komende tijd met data – kwalitatief en kwantitatief – onderbouwd worden. In 2020 zullen dan concepten en prototypes voor interventies ontworpen worden.

 

Wil je meer weten? Neem contact op met Amete van den Berg via amete@ideate.nl

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten