Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Perspectieven

Contact

Inholland – Studiekeuze scholieren
Studiekeuzengedrag van studenten begrijpen
Inholland – Studiekeuze scholieren
Studiekeuzengedrag van studenten begrijpen

Analyse van het studiekeuzengedrag van studenten

Hoe kan de opleiding Communicatie aan Hogeschool Inholland meer studenten trekken, in de wetenschap dat de opleiding door een visitatiecommissie als beste is beoordeeld en studenten desondanks vaak niet inschrijven? Dat was de vraag die in dit project centraal stond.

Ideate heeft het studiekeuzeproces van de studenten en scholieren in kaart gebracht. Inzicht in dit studiekeuzeproces- en gedrag helpt Inholland de geschikte wervingsmomenten te kiezen.

Het studiekeuzegedrag begrijpen

Om een beeld te krijgen van het studiekeuzegedrag zijn gesprekken gevoerd met scholieren en huidige studenten. Tijdens de open dagen zijn studenten geobserveerd. Zo ontstond een beeld van de diversiteit van de doelgroep, en hoe ze verschillen in hun keuzegedrag. Deze eerste beelden werden verder verdiept door gesprekken aan de keukentafel bij scholieren thuis, met hun decanen en hun ouders. Dit leidde tot nieuw inzicht in aanknopingspunten om het studiekeuzegedrag te beïnvloeden.

Persona’s en klantreizenpersona - ideate afbeelding

Tijdens het onderzoek kwamen de verschillende manieren van oriënteren van scholieren en studenten naar voren en werd inzichtelijk welke beïnvloeders hierbij een rol in spelen. Die diversiteit is vertaald naar vijf persona; per persona is vervolgens het studiekeuzeproces in kaart gebracht. Deze zijn uitgewerkt in vijf klantreizen, waarin speciale aandacht is gegeven aan de belangrijkste factoren die het studiekeuzegedrag bepalen , zoals deze uit het onderzoek naar voren kwamen. In diverse co-creatie sessies is vervolgens gekeken hoe deze factoren positief kunnen worden beïnvloed en de kansrijke momenten kunnen worden benut, om zo de instroom te verhogen. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

 

Gerelateerde projecten 

Training Design Thinking voor beleidsadviseurs

Training Design Thinking voor beleidsadviseurs

Je hebt een letter gevonden! – – – – P – – – – – – Mail het woord naar kate@ideate.nl en maak kans op een advies-safari! Training Design thinking voor beleidsadviseurs   Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe  vraagstukken. Vraagstukken die vaak meerdere beleidsterrein omvatten en om nauwe samenwerking vragen […]

Energie transitie – Fit to Serve

Energie transitie – Fit to Serve

De huidige ‘markt’ van energietransitie is te product- en techniekgedreven. Het is noodzakelijk dat er meer wordt gedacht en gewerkt in services.

Verkeersonderneming – Bewonersaanpak

Verkeersonderneming – Bewonersaanpak

Een menukaart met gedragsgerichte maatregelen

Bekijk alle projecten