Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Inholland – Gedragsonderzoek studiekeuze scholieren
Ontwerpend onderzoeken van studiekeuzegedrag van studenten
ideate inholland studiekeuze studenten gedragsonderzoek ontwerpend onderzoek
ideate inholland studiekeuze studenten gedragsonderzoek ontwerpend onderzoek
Inholland – Gedragsonderzoek studiekeuze scholieren
Ontwerpend onderzoeken van studiekeuzegedrag van studenten

Gedragsonderzoek naar studiekeuze door scholieren en studenten

Hoe kan de opleiding Communicatie aan Hogeschool Inholland meer studenten trekken, in de wetenschap dat de opleiding door een visitatiecommissie als beste is beoordeeld en studenten desondanks vaak niet inschrijven? Dat was de vraag die in dit project centraal stond.

Ideate heeft het studiekeuzeproces van de studenten en scholieren in kaart gebracht. Inzicht in dit studiekeuzeproces- en gedrag helpt Inholland de geschikte wervingsmomenten te kiezen.

Ontwerpend onderzoek onder studenten

Om een beeld te krijgen van het studiekeuzegedrag is gedragsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn diepte-interviews met scholieren en huidige studenten gehouden en zijn studenten geobserveerd tijdens de open dagen. Zo ontstond een beeld van de diversiteit van de doelgroep, en hoe ze verschillen in hun keuzegedrag. Deze eerste beelden werden verder verdiept door gesprekken aan de keukentafel bij scholieren thuis, met hun decanen en hun ouders. Dit leidde tot nieuw inzicht in aanknopingspunten om het studiekeuzegedrag te beïnvloeden.

Uitwerking van persona’s en klantreispersona - ideate afbeelding

Tijdens het onderzoek kwamen de verschillende manieren van oriënteren van scholieren en studenten naar voren en werd inzichtelijk welke beïnvloeders hierbij een rol in spelen. Die diversiteit is vertaald naar vijf persona; per persona is vervolgens het studiekeuzeproces in kaart gebracht. Deze zijn uitgewerkt in vijf klantreizen. In de klantreis is speciale aandacht gegeven aan de belangrijkste factoren die het studiekeuzegedrag bepalen, zoals deze uit het onderzoek naar voren kwamen. In diverse co-creatie sessies is vervolgens gekeken hoe deze factoren positief kunnen worden beïnvloed en de kansrijke momenten kunnen worden benut, om zo de instroom te verhogen. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

Meer weten? Neem contact op met Renske Bouwknegt via renske@ideate.nl