Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen
Ondersteunen van professionals in het bereiken van de oudere doelgroep
Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen
Ondersteunen van professionals in het bereiken van de oudere doelgroep
In Nederland wonen steeds meer ouderen. Om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij de samenleving worden voor hen activiteiten en begeleiding georganiseerd. Movisie, een kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken, ondersteunt de professional die deze activiteiten aanbiedt. Samen met betrokkenen onderzochten we hoe er nu wordt gedacht over het bereiken van de oudere doelgroep.

 

Ons doel was om de professional hierin inzicht te geven, aangevuld met tips en tricks, omdat het voor hen uitdagend is om bepaalde (kwetsbare) oudere mensen te bereiken. Professionals zoeken contact via georganiseerde netwerken zoals een vereniging of een bond. Het is lastig om de ouderen te bereiken die niet verbonden zijn met een (bij de professional bekende) organisatie of netwerk.

 

Inspiratie bieden, hoe kunnen we ouderen bereiken?

 

Om deze professionals te inspireren, bundelden we kennis en ideeën voor een andere aanpak. Dit hebben we vertaald in een poster. De poster toont een aanpak die de professional helpt bij het aansluiten op een groep ouderen. Movisie deelt deze infographic met professionals.

Poster die inspireert in de manier van het bereiken van ouderen
 
Download de pdf: Poster – ouderen bereiken
 
Natuurlijk is alleen een poster niet toereikend om professionals te ondersteunen. Wij zijn aan het verkennen wat er nog meer nodig is om de professional zo goed mogelijk te helpen.
 

Wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact op met amete@ideate.nl