Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?
Zorgen voor een complete opfrisbeurt voor de belangrijkste enquête over tevredenheid van studenten in het MBO: de JOB Monitor.
JOB monitor studententevredenheid ontwerpend onderzoek pilotonderzoek verbeterproces diepte-interviews
JOB monitor studententevredenheid ontwerpend onderzoek pilotonderzoek verbeterproces diepte-interviews
Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?
Zorgen voor een complete opfrisbeurt voor de belangrijkste enquête over tevredenheid van studenten in het MBO: de JOB Monitor.

De worsteling van de klant

“Hoe zorgen we ervoor dat we het grote draagvlak voor JOB Monitor behouden door beter aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van MBO studenten.”

Ontwerpend onderzoek voor verbeteren JOB monitor

Een van de kernactiviteiten van JOB is het houden van een tweejaarlijkse online enquête onder MBO studenten over de tevredenheid met hun opleiding. Deze JOB monitor is niet alleen van belang voor de studenten zelf, maar ook voor de scholen, het ministerie van OCW, de MBO-Raad en de Onderwijsinspectie. De JOB monitor is het meest gebruikte instrument om studenttevredenheid te meten. De laatste jaren kwam er steeds meer kritiek op de monitor. Studenten begrepen vaak nut en noodzaak niet, vonden de vragenlijst te lang, de interface niet meer van deze tijd en vanuit de scholen werd wisselend gedacht over de frequentie. Velen vonden 2-jaarlijks te lang. De vraag aan Ideate was hoe de monitor verbeterd kon worden om zo de acceptatie en bruikbaarheid te vergroten en het bestaande – grote – draagvlak te behouden en liefst te versterken. Dit op basis van een ontwerpend onderzoek met goede beargumentering van voorstellen voor verbetering.

Conceptontwerp met pilotonderzoek

Voor de vernieuwing zijn twee wegen bewandeld: één gericht op het inhoudelijk en één op statistisch verbeteren van de vragenlijst. Voor Ideate lag de opgave om wensen en ervaringen van de verschillende groepen gebruikers op te halen, nieuwe concepten te ontwerpen en deze te valideren. Voor JOB was het belang om zoveel mogelijk actief in dit proces betrokken te zijn. Samen met JOB zijn bij alle stakeholders (studenten, bestuur instellingen, OCW, Onderwijsinspectie, MBO Raad) diepte-interviews gehouden. Deze zijn op kerninzichten geclusterd. Op basis hiervan zijn conceptrichtingen ontworpen in de vorm van prototypes. Deze zijn met name met studenten (veelal vertegenwoordigers van studentenraden), kwaliteitsmedewerkers van scholen en betrokken bij de MBO Raad in een pilotonderzoek getoetst.

Nieuwe opzet sluit aan bij verbeterproces

Voor de vernieuwing en doorontwikkeling van de JOB-monitor zijn op basis van inzichten meerdere richtingen aangegeven. Aan de ene kant is de vragenlijst opgeschoond en ingekort, het taalgebruik meer eigentijds en begrijpelijker gemaakt. Aan de andere kant werd duidelijk dat scholen erg veel waarde aan de monitor hechten en actief meewerken aan de verbetering hiervan. Studenten zelf zouden meer centraal moeten staan. De monitor werd teveel als een beleidsinstrument gezien en niet als een instrument om echt verbeteringen op school te realiseren. Belangrijk was ook dat de monitor niet als een los product gezien moet worden maar als onderdeel van een continue verbeterproces. Daarvoor moeten studenten(raden) meer en betere vaardigheden ontwikkelen om de uitkomsten goed te kunnen duiden maar zeker om ook de verbeteringen in het onderwijs te kunnen beïnvloeden. Al met al is een geheel nieuwe opzet en ontwerp van de monitor gerealiseerd, betere communicatie en ondersteuning van studenten(raden) in het verbeterproces op de scholen en versterking van het draagvlak bij de scholen.

Meer weten? Neem contact op met Renske Bouwknegt via renske@ideate.nl

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten