Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?
Hoe helpen we ouders om hun kinderen water te laten drinken in plaats van zoete drankjes?
Hoe laat je jonge kinderen water drinken?
Hoe helpen we ouders om hun kinderen water te laten drinken in plaats van zoete drankjes?

Gedragsonderzoek met ouders en gemeente

De Gemeente Breda is actief in het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), met als doel het verminderen van overgewicht onder jongeren. Samen met scholen en andere partners ontwikkelt de gemeente een reeks van activiteiten voor de leeftijdsgroep tussen 0 – 19 jaar. Eén van deze activiteiten is het bevorderen van het drinken van water in plaats van suikerhoudende dranken door kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De vraag was een interventie te ontwikkelen die een meetbaar effect heeft op de drankkeuze van kinderen en daarmee bijdraagt aan een afname van overgewicht en het voorkomen van obesitas. In concreto betekent dit hoe gezorgd kan worden dat kinderen meer water drinken in plaats van suikerhoudende dranken. De gemeente Breda heeft Hogeschool Utrecht Publab en Ideate gevraagd om binnen het JOGG project een interventie te ontwerpen, gericht op het stimuleren van water drinken onder kinderen van 0-4 jaar bij de doelgroep ‘lage SES en autochtoon’. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Breda, GGD West-Brabant en Spadel (van de Spa dranken).

  peuters leren water drinken - ideate afbeelding 

Design thinking aanpak met persuasief ontwerpen

Om dit te bereiken is gekozen voor een design thinking aanpak op basis van service design en persuasief ontwerpen, die ook succesvol wordt toegepast in o.a. de projecten Touchpoints en Doortrappen. Service design benadert het ontwerpen van een gedragsgerichte maatregel (interventie) vanuit een diep inzicht in doelgroep (kinderen) en hun sociale context (ouders, broers/zusters, opa/oma, crèche), alsmede de context van voeding- en drankkeuze. Persuasief ontwerpen rust op twee pijlers: het toepassen van overwegend bewuste beïnvloedingstrategieën en de toepassing van overwegend onbewuste beïnvloedingstrategieën. In het laatste geval is het ontwerp er bijvoorbeeld opgericht om gewenste routines en gewoontegedrag te bevorderen.

Begonnen is met een onderzoek naar de beste leeftijd om effectief gedrag van kinderen en ouders te beïnvloeden. Voor de groep zeer jonge kinderen, rond de 6 maanden, bestonden nog geen interventies. Deze leeftijd is geschikt omdat (veelal) een overgang van borst- of flesvoeding naar vaste voeding plaatsvindt. Dit is een natuurlijk moment om nieuw gedrag aan te leren. Via deskresearch en diepte-interviews met moeders, zorgprofessionals en voedingsexperts is verdiept inzicht ontstaan in eet- en drinkgewoonten. Daarbij zijn methoden als context mapping, customer journeys en de gedragslenzen gebruikt. In creatieve sessies zijn meerdere concepten ontworpen. Het meest kansrijke concept was de “Waterbox”.

Waterwijzer 01 - ideate afbeelding

 

 

Leefstijlinterventie in de vorm van een toolbox

De Waterbox bevat meerdere onderdelen die met name moeders helpen bij het op een verantwoorde manier kinderen water te laten drinken. In de box zitten o.a. een drinkbeker, slabbetje, verhalen van moeders en tip via de ‘waterwijzer’. De Waterbox wordt op het consultatiebureau aan moeders gegeven. Als extra ondersteuning is een Facebookgroep ‘Watermama’s’ opgericht om moeders ervaringen met elkaar te laten delen. Deze wordt door een speciaal opgeleide ‘watermoeder’ gemodereerd. Aan een pilotonderzoek met de Waterbox hebben 18 moeders meegedaan. Voor veel moeders was het een bevestiging dat water geven goed te doen is en qua voedingswaarde niet nadelig is. Dat nam onzekerheid weg. Het pilotonderzoek gaf aanleiding om het concept verder te ontwikkelen. Ouders zijn positief, de Waterbox is laagdrempelig en geeft nuttige tips over water drinken met hun kindje. Ook het consultatiebureau is enthousiast.

Meer weten? Neem contact op met Kai Köllen via kai@ideate.nl.

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten