Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?
Wat als parkeren voor je deur niet gaat?
Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?
Wat als parkeren voor je deur niet gaat?

Project: Parkeren op Afstand 

 

De stad wordt steeds drukker: meer mensen en steeds minder ruimte beschikbaar. In razend tempo worden overal in Nederland nieuwbouwwijken uit de grond gestampt. Maar steeds vaker is de vraag: waar halen we de ruimte vandaan? Bij nieuwbouwproject Merwedekanaalzone speelt exact dezelfde vraag. De wil om het terrein te ontwikkelen is groot. Het gebied grenst aan het centrum van Utrecht en is dus zeer centraal. Maar hoe ga je om met de schaarse ruimte? Een idee was om de parkeernorm voor auto’s in de wijk naar nul terugbrengen. Nieuwe bewoners kunnen hun auto dan niet meer voor de deur kwijt. Maar zijn toekomstige bewoners eigenlijk wel bereid om hun auto verderop te parkeren of er zelfs helemaal afstand van te doen? En hoe ziet dat alternatief er dan uit? 

Ideate hielp Royal Haskoning DHV (RHDHV) bij het verkennen van deze vragen. In twee focusgroepsessies konden de deelnemers stellingen beantwoorden. Zoals: ‘Je betaalt voor je auto voor de deur OF er is bij de deelmobiliteithub altijd een deelauto beschikbaar?’. Daarnaast werd aan de hand van narratieven toekomstbeelden geschetst. Deelnemers konden reageren op wat ze aan die scenario’s wenselijk en minder wenselijk vonden. Hiermee kon Ideate de wensen van toekomstige bewoners over het idee om te parkeren op afstand in kaart brengen.

“Momenteel kies ik voor lage prijs op afstand, maar als ik weer meer aan de bak ben zou ik misschien weer voor de hoge prijs gaan.”

Die sessies leverde tal van inzichten op. Zo bleek de bereidheid om te parkeren op afstand er in het algemeen wel te zijn. Vooral de voordelen zoals meer ruimte, meer groen en een veiligere openbare ruimte werden als wenselijk bevonden. Daartegenover bleek uit de sessies dat het nog wel een hele klus is om parkeren op afstand aan te laten sluiten op de gebruikers. Dat ligt voor verschillende mensen weer anders.

“De route ernaartoe moet niet super creepy zijn, de route moet goed geregeld zijn.”

Die wensen van gebruikers zijn in grofweg drie thema’s te verdelen: sociale veiligheid garanderen, vooral ‘s avonds en ‘s nachts. De flexibiliteit van het beschikbare deelvervoer, bijvoorbeeld als je een keer een weekendje weg wilt en een deelauto daarvoor wilt gebruiken. En tot slot, de informatievoorziening waarin een transparanter inzicht in de kosten wordt gegeven.

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met Daan Picavet via daan@ideate.nl.