Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?
Alles over mobiliteit op een centraal punt in Friesland
Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?
Alles over mobiliteit op een centraal punt in Friesland

Dromen van een centraal punt voor mobiliteit.

Mobiliteit is een groot goed. Voor veel mensen staat het zelfstandig kunnen verplaatsen gelijk aan onafhankelijkheid en deelname aan de maatschappij. Voor veel ouderen geldt: een waardig leven is een mobiel leven. De urgentie die ouderen voelen om mobiel te zijn en te blijven verdringt vaak een veilige verkeersdeelname, zo blijkt uit onderzoek (Doortrappen, veilig blijven rijden). Veel ouderen blijven lang fietsen of autorijden zonder aanpassingen te treffen in hun gedrag of hulpmiddelen te gebruiken, soms met nare gevolgen voor eigen gezondheid of de verkeersveiligheid. 

 

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fyslân (ROF) droomt van een mobiliteitsadviescentrum gericht op oudere verkeersdeelnemers. Het idee is dat professionals en ouderen bij dit centrum informatie kunnen vinden over mobiliteit en initiatieven in de regio. Het centrum bestaat uit een netwerk van mensen dat bezig is met mobiliteit. Met het netwerk verzamelt het ROF de laatste inzichten en initiatieven. Deze worden via het centrum toegankelijk voor een grote groep mensen. Tot slot hebben we de ambitie dat er oplossingen om mobiliteit en verkeersveiligheid te bevorderen, vervoersarmoede tegen te gaan en ongevallen te voorkomen met het netwerk moeten worden ontwikkeld. 

Hoe leeft het onderwerp?

Tijdens de eerste sessie in Drachten is opgehaald hoe mobiliteit als thema is verweven met verkeersveiligheid, welzijn, sport en zorg. Tijdens de sessie is gebruik gemaakt van storytelling. Professionals en ouderen zijn uitgenodigd om zich in te leveren in Joukje, Sjoukje of Aaltje. Vanuit het perspectief van de Friese oudere is toen besproken; Wie of wat is van invloed op iemand zijn mobiliteit? Hoe verandert de manier van verplaatsen (denk aan de fiets, de auto, het openbaar vervoer, wmo.. etc) wanneer de zorgvraag toeneemt? 

Deze middag werd het belang en de urgentie voor een aanpak voor mobiliteit in de provincie onderstreepte. Naar aanleiding hiervan is een vervolgonderzoek gestart naar kansen voor een mobiliteitsadvies centrum. Een aantal mogelijke scenario’s zijn hiervoor uitgewerkt. 

Ideate helpt het ROF in een eerste stap zetten richting realisatie van een mobiliteitsadviescentrum door een pilot vorm te geven samen met gezondheidsorganisatie Sûnenz. Hier werken we aan het mobiliteitsplatform met een eerste middel: de mobiliteitswijzer Fit voor de Rit.

 

PHOTO 2021 09 14 21 26 07 7 - ideate afbeelding

Ontwerpsessies

Samen met de organisatie Sûnenz starten we met een pilot van het mobiliteitsadviesplatform. Voor deze pilot zijn zorgprofessionals, een ambtenaar, een vertegenwoordiger van de ouderenbond en een oudere uitgenodigd om deel te nemen aan drie ontwerpsessies. Gedurende drie sessies is met dit team gewerkt aan een norm voor ‘goede mobiliteit’. Deze norm is doorvertaalt in een werkblad, ‘Fit voor de Rit’, om in te vullen door professionals of naasten met ouderen. De deelnemers van het ontwerpteam hebben het werkblad getest. Het werkblad helpt een oudere zich te verhouden tot de mobiliteitsnorm. Het werkblad ‘Fit voor de Rit’ is hier te downloaden. 

De materialen en inzichten zijn te vinden op mobiliteitsadviesplatform.frl. De mobiliteitswijzer ‘Fit voor de Rit’ helpt ouderen om meer inzicht te krijgen in hun vervoersbehoefte. Het werkblad geeft houvast bij het voeren van een gesprek over mogelijke veranderingen die nodig zijn om ook in de toekomst mobiel te blijven. 

Fit voor de rit versie 4 1 - ideate afbeelding

Meer weten over dit project of wat Ideate voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Amete van den Berg via amete@ideate.nl

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten