Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

Training Design Thinking voor het Publieke Domein
Leer ontwerpend aan de slag te gaan met complexe vraagstukken
Training Design Thinking voor het Publieke Domein
Leer ontwerpend aan de slag te gaan met complexe vraagstukken

“Design Thinking maakt dat je altijd lerende bent. Je vaart niet meer blind op je eigen ervaring maar je gaat onderzoeken: wat is hier aan de hand? Waarom is dit vraagstuk nou zo moeilijk op te lossen?” – deelnemer

 

150621 Flyer training DT - ideate afbeelding

 

Ben je op zoek naar een nieuwe manier van werken?

Als beleidsadviseur, programma- of innovatiemanager werk je dagelijks aan complexe vraagstukken in het publieke domein. Vraagstukken met veel verschillende oorzaken, afhankelijkheden, betrokkenen en belangen. De uitdagingen waar je in je werk voor staat vragen om nieuwe perspectieven, nieuwe vormen van samenwerking en vooral oplossingen die wél werken.

‘Design thinking’ is een vernieuwende denk- en werkwijze, waarbij je vertrekt vanuit de gewenste uitkomst en het perspectief van jouw eindgebruiker. In deze training leren we je hoe je design thinking toepast om tot vernieuwende en waardevolle oplossingen te komen. Het ontwerpproces en de design tools die in deze training aan bod komen, geven je houvast en vertrouwen. Wij geloven in ‘learning by doing’. Daarom ga je in deze vijfdaagse training Design Thinking aan de slag met jouw eigen vraagstuk: een probleem uit je eigen werkpraktijk dat zich maar lastig laat oplossen.

De trainingsdagen bestaan uit een combinatie van theorie, casuïstiek en oefeningen, zoals het onderzoeken en observeren van het gedrag van jouw doelgroep, het ontwikkelen van persona’s of rijke narratieven om anderen mee te nemen in wat je hebt ontdekt en het uitwerken van een concept tot een testbaar prototype. Tussen de trainingen door breng je het geleerde in praktijk voor jouw eigen vraagstuk. Je interviewt zelf stakeholders rondom jouw vraagstuk, analyseert je onderzoek, reframed het probleem, werkt ideeën uit tot concepten en test deze om tot een goed-werkende oplossing te komen. Tot slot denken we samen na over wat er nodig is om jouw oplossing succesvol te implementeren.

 

Met coaching en reflectie ondersteunen we je in jouw leerproces

We laten je niet aan je lot over. Tussen de trainingsdagen organiseren we coachingsgesprekken en groepsintervisies waarin we samen reflecteren op jouw tussentijdse bevindingen, de voortgang van je vraagstuk en de (persoonlijke) belemmeringen waar je tegenaan loopt. De praktijk is immers een weerbarstige leerschool.

We weten dat het leren denken en doen als een designer niet alleen gaat over de inhoud, maar ook over empathie, kunnen in- en uitzoomen en onbevangen te werk te durven gaan. Hoe overwin je je schroom om een eindgebruiker te interviewen? Hoe word je je bewust van je eigen oordelen en aannames en hoe zet je deze opzij? Hoe zorg je dat je collega’s enthousiasmeert voor jouw oplossing, zodat je deze succesvol kunt implementeren in de praktijk? Tijdens de coaching besteden we hier uitgebreid aandacht aan.

Als je de introductietraining Design Thinking hebt gevolgd, kun je met korting instromen. De training bestaat dan uit 4 trainingsdagen met coaching. De prijs daarvoor is € 2.355,- (ex. BTW).

Wat biedt het programma?

DT training Tekengebied 1 kopie 2@2 - ideate afbeelding

Dag 1 | Ervaringsdag

Een praktijkdag. Proef in de praktijk wat design thinking behelst.

Dag 2 | Wat is Design Thinking?

Het probleem in kaart. De stappen uit het ontwerpproces. Voor welk probleem zoek ik een oplossing? Hoe kan ik onbevooroordeeld en met empathie onderzoeken?

  • Terugkomochtend Onderzoeksopzet

Reflecteer als groep op elkaars onderzoeksopzet en help elkaar met respondenten en met tips.

Dag 3 | Analyse en sensemaking

Hoe geef ik betekenis aan dat wat ik heb geleerd? Wat zijn nieuwe perspectieven die ontstaan om naar het vraagstuk te kijken? Maar ook: hoe verhoudt mijn nieuwe perspectief zich tot de opvattingen en belangen van de organisatie en andere belanghebbenden?

Dag 4 | Prototyping en testen

Hoe vertaal ik nieuwe inzichten naar prototypes? Hoe test ik ideeën en concepten in de praktijk? Maar ook: hoe kan ik prototyping inzetten om interne of externe belanghebbenden te betrekken?

Dag 5 | Evalueren, herhalen, invoeren

Welke indicatoren hanteer ik? Hoe zorg ik ervoor dat belangrijke betrokkenen aan boord blijven?

 

Wat leer je in de training?

 

  • Je kunt de complexiteit van een vraagstuk herkennen, onderzoeken en begrijpen.
  • Je beheerst de stappen van een ontwerpproces en weet hoe je deze kunt toepassen op je eigen vraagstuk.
  • Je beheerst diverse ontwerptechnieken waarmee je de leef- en denkwereld van gebruikers en belanghebbenden onderzoekt, analyseert en begrijpt.
  • Je ontdekt nieuwe thema’s en ‘haakjes’ als mogelijke oplossingen en kunt deze gestructureerd uitwerken en testen.
  • Je kunt diverse creatieve technieken toepassen om betrokken partijen aan boord te krijgen en te houden, zoals visualisaties en storytelling.
  • Je kunt een idee uitwerken tot concept en je kunt deze testen in de praktijk.

Onze trainers

portret Renske Bouwknegt Partner

Renske Bouwknegt is founding partner en trainer bij Ideate. Als sociaal wetenschapper met een achtergrond in politicologie is ze erg vertrouwd met het publieke domein. Daarnaast is Renske bij Phoenix gecertificeerd in NLP coaching en systemisch werken, en volgde ze bij SIOO een opleiding in veranderkunde. Ze blijft dus het liefst betrokken tot de oplossing ‘volwassen’ is, en coacht jou hier graag in. Haar motto? Blijf je verwonderen en laat de kunst van het -niet weten- toe!

 

portret Kate Spierings Service Designer

Kate Spierings is als service designer en trainer actief bij Ideate. Het liefst is Kate zelf buiten de deur, in actie. Van het geven van trainingen in Design Thinking en Ontwerpen voor Gedragsverandering tot het opzetten van live mobiliteitsexperimenten of het testen van prototypen. Het liefst faciliteert ze de samenwerking tussen grote groepen stakeholders om gezamenlijk een vraagstuk op te lossen. Daarnaast is Kate erg geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en Design Leadership. Daar coacht ze je dan ook graag op!

 

Interesse?

Vul het formulier hieronder in en je hoort snel van ons: