Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Verkeersonderneming – Ontwikkeling bewonersaanpak
Een menukaart met gedragsgerichte maatregelen
Verkeersonderneming Bewonersaanpak Gedragsgerichte maatregelen
Verkeersonderneming Bewonersaanpak Gedragsgerichte maatregelen
Verkeersonderneming – Ontwikkeling bewonersaanpak
Een menukaart met gedragsgerichte maatregelen

Ontwikkeling Bewonersaanpak bij De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie van De Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het Havenbedrijf en heeft als doel bij te dragen aan: bereikbaarheid, vergroening van het mobiliteitssysteem, verminderen van ruimtedruk door het mobiliteitssysteem en inclusieve mobiliteit; toegang tot mobiliteit voor iedereen.

De Verkeersonderneming richt zich daarbij op gedragsverandering van werknemers en bewoners van de regio. Ideate ontwikkelde een nieuwe werkwijze voor de Bewonersaanpak.

 

Vergroten effectiviteit bewonersaanpak

De bewonersaanpak was te weinig effectief. Omdat De Verkeersonderneming een projectorganisatie is met veel externe inhuur, was er een groot verloop onder projectleiders van de bewonersaanpak. Hierdoor ging kennis over effectieve gedragsinterventies en gedragsgerichte maatregelen steeds verloren. Veel activiteiten van de bewonersaanpak hadden een incidenteel karakter en daarmee maar beperkt effect.

 

Ontwerpen van schaalbare gedragsgerichte maatregelen

Ideate ontwikkelde een werkwijze, waarbij verschillende gedragsgerichte maatregelen werden ontwikkeld, die aangrijpen op verschillende momenten in het proces van gedragsverandering, van Bewustworden, via Informeren en Uitproberen naar Blijven doen en Promoten. Er werden maatregelen ontwikkeld in de thema’s: Fietsstimulering, OV-stimulering, Deelmobiliteit, Mobility as a Service en Vervoersarmoede. Alle maatregelen zijn steeds ‘schaalbaar en herhaalbaar’. Ofwel maatregelen kunnen in een andere wijk of gemeente opnieuw uitgevoerd worden (herhaalbaar). Door met toeleveranciers te werken die maatregelen uitvoeren kan gemakkelijk geschaald worden in het aantal deelnemers.

Op deze wijze werd met het team Bewonersaanpak een menukaart aan gedragsgerichte maatregelen ontwikkeld, die in samenwerking met gemeenten in de regio Rotterdam kunnen worden ingezet. Zo kunnen bewoners in de deelnemende gemeenten bijvoorbeeld gratis een elektrische fiets uitproberen of allerlei vormen van deelmobiliteit uitproberen.

 

Menukaart voor segmenten mobiliteitsgedrag

Onder leiding van Ideate werd een segmentatiemodel ontwikkeld gericht op mobiliteitsgedrag, waardoor de maatregelen van de menukaart goed kunnen worden afgestemd op het type bewoners in specifieke wijken. Zo zijn er segmenten die meer openstaan voor het uitproberen van nieuwe vormen van mobiliteit en zijn andere segmenten weer meer prijsbewust.

Alle maatregelen van de menukaart zijn vastgelegd in handleidingen, waardoor een maatregel of gedragsinterventie gemakkelijk opnieuw kan worden ingezet, ook als de projectleider die het ontwikkeld heeft niet meer bij De Verkeersonderneming werkt.

 

Meer weten? Neem contact op met Onno van der Veen via onno@ideate.nl