Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?
Verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag
Verkeersonderneming MaaS Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service
Verkeersonderneming MaaS Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service
Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?
Verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag

Ontwikkeling Inzichtenfabriek bij De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie van De Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het Havenbedrijf en heeft als doel bij te dragen aan: bereikbaarheid, vergroening van het mobiliteitssysteem, verminderen van ruimtedruk door het mobiliteitssysteem en toegang tot mobiliteit voor iedereen. De Verkeersonderneming richt zich daarbij op gedragsverandering van werknemers en bewoners van de regio. Ideate ontwikkelde een nieuwe werkwijze gericht op continu verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag.

Inzichten over mobiliteitsgedrag in een handig overzicht

De ‘moederorganisaties’ van De Verkeersonderneming, Gemeente Rotterdam, het Rijk, MRDH en Havenbedrijf, zijn gericht op infrastructuur, op de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem. De Verkeersonderneming houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag van reizigers. Waar bij de ontwikkeling van infrastructuur de overheid altijd veel houvast heeft aan verkeersmodellen en berekeningen, vraagt gedragsbeïnvloeding een hele andere werkwijze gericht op het begrijpen van mensen en gedrag en een adaptieve aanpak gericht op experimenten en learning by doing.

Ontwerpend onderzoek voor gedragsgerichte maatregelen

Ideate ontwikkelde een werkwijze gericht op het leren van experimenten en vervolgens opschalen van wat werkt. Rond experimenten worden verschillende vormen van onderzoek georganiseerd.

  1. Kwalitatief onderzoek, waarbij d.m.v. diepte-interviews motieven en belemmeringen rond reisgedrag worden onderzocht. Deze vorm van onderzoek leent zich goed voor het ontdekken van nieuwe inzichten over reisgedrag.
  2. Kwantitatief onderzoek, waarbij inzichten uit kwalitatief onderzoek worden gevalideerd onder een grote groep respondenten. Hiervoor heeft De Verkeersonderneming een groot panel inwoners van de regio Rotterdam verzameld.
  3. Data-analyses, waarbij verbanden worden gezocht in allerlei data-bronnen en weergegeven worden in bijvoorbeeld GIS-kaarten

De in de inzichtenfabriek verzamelde inzichten over mobiliteitsgedrag worden ontsloten in een data-dashboard. Hierin kunnen projectleiders van De Verkeersonderneming, Beleidsmakers bij de ‘moederorganisaties’ van De Verkeersonderneming en geïnteresseerde marktpartijen in data en inzichten grasduinen en inzetten bij de ontwikkeling van hun eigen oplossingen gericht op ander mobiliteitsgedrag.

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten