Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Perspectieven

Contact

Verkeersonderneming – Inzichtenfabriek voor mobiliteitsgedrag
Verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag
Verkeersonderneming MaaS Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service
Verkeersonderneming MaaS Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service
Verkeersonderneming – Inzichtenfabriek voor mobiliteitsgedrag
Verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag

Ontwikkeling Inzichtenfabriek bij De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie van De Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het Havenbedrijf en heeft als doel bij te dragen aan: bereikbaarheid, vergroening van het mobiliteitssysteem, verminderen van ruimtedruk door het mobiliteitssysteem en toegang tot mobiliteit voor iedereen. De Verkeersonderneming richt zich daarbij op gedragsverandering van werknemers en bewoners van de regio. Ideate ontwikkelde een nieuwe werkwijze gericht op continu verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag.

Inzichten over mobiliteitsgedrag in een handig overzicht

De ‘moederorganisaties’ van De Verkeersonderneming, Gemeente Rotterdam, het Rijk, MRDH en Havenbedrijf, zijn gericht op infrastructuur, op de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem. De Verkeersonderneming houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag van reizigers. Waar bij de ontwikkeling van infrastructuur de overheid altijd veel houvast heeft aan verkeersmodellen en berekeningen, vraagt gedragsbeïnvloeding een hele andere werkwijze gericht op het begrijpen van mensen en gedrag en een adaptieve aanpak gericht op experimenten en learning by doing.

Ontwerpend onderzoek voor gedragsgerichte maatregelen

Ideate ontwikkelde een werkwijze gericht op het leren van experimenten en vervolgens opschalen van wat werkt. Rond experimenten worden verschillende vormen van onderzoek georganiseerd.

  1. Kwalitatief onderzoek, waarbij d.m.v. diepte-interviews motieven en belemmeringen rond reisgedrag worden onderzocht. Deze vorm van onderzoek leent zich goed voor het ontdekken van nieuwe inzichten over reisgedrag.
  2. Kwantitatief onderzoek, waarbij inzichten uit kwalitatief onderzoek worden gevalideerd onder een grote groep respondenten. Hiervoor heeft De Verkeersonderneming een groot panel inwoners van de regio Rotterdam verzameld.
  3. Data-analyses, waarbij verbanden worden gezocht in allerlei data-bronnen en weergegeven worden in bijvoorbeeld GIS-kaarten

De in de inzichtenfabriek verzamelde inzichten over mobiliteitsgedrag worden ontsloten in een data-dashboard. Hierin kunnen projectleiders van De Verkeersonderneming, Beleidsmakers bij de ‘moederorganisaties’ van De Verkeersonderneming en geïnteresseerde marktpartijen in data en inzichten grasduinen en inzetten bij de ontwikkeling van hun eigen oplossingen gericht op ander mobiliteitsgedrag.

Gerelateerde projecten 

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

Voluit ‘Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie in Almere Oosterwold. Een project waarin we met verschillende partijen het opzetten van lokale energiecommunitites in de wijk Oosterwold onderzoeken en ontwikkelen.

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Een appontwikkelaar van een app die gebouwd is om consumenten van een Belgische supermarktketen te ondersteunen gezondere keuzes te maken, ontving een Europese subsidie om haar app beter geschikt maken voor de kwetsbare doelgroepen voor COVID-19.

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs

Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe vraagstukken. Design thinking is een manier van denken en werken om dergelijke vastzittende, complexe vraagstukken succesvol in beweging te krijgen.

Bekijk alle projecten