Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Perspectieven

Contact

Verkeersonderneming – Mobility as a Service
Stimuleren van meerdere vormen van mobiliteit
Verkeersonderneming MaaS Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service
Verkeersonderneming MaaS Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service
Verkeersonderneming – Mobility as a Service
Stimuleren van meerdere vormen van mobiliteit

Ontwikkeling MaaS-meter bij De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie van De Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het Havenbedrijf en heeft als doel bij te dragen aan: bereikbaarheid, vergroening van het mobiliteitssysteem, verminderen van ruimtedruk door het mobiliteitssysteem en inclusieve mobiliteit; toegang tot mobiliteit voor iedereen.

De Verkeersonderneming wil het mobiliteitsgedrag van bewoners van de regio Rotterdam beïnvloeden zodat ze minder met hun eigen auto reizen en meer met alternatieven als OV, fiets en verschillende vormen van deelmobiliteit.

transport2 - ideate afbeelding

Foute aannames beïnvloeden het mobiliteitsgedrag

Uit verschillende onderzoeken die medewerkers van Ideate uitvoerden voor De Verkeersonderneming blijkt dat mensen de kosten van hun eigen auto stevig onderschatten en van alternatieven overschatten. Dit is een belangrijke belemmering voor het stimuleren van modal shift van de auto naar alternatieve vormen van mobiliteit

Ontwerpen van schaalbare gedragsgerichte maatregelen

Ideate ontwikkelde een werkwijze, waarbij verschillende gedragsgerichte maatregelen werden ontwikkeld, die aangrijpen op verschillende momenten in het proces van gedragsverandering, van Bewustworden, via Informeren en Uitproberen naar Blijven doen en Promoten. Er werden maatregelen ontwikkeld in de thema’s: Fietsstimulering, OV-stimulering, Deelmobiliteit, Mobility as a Service en Vervoersarmoede. Alle maatregelen zijn steeds ‘schaalbaar en herhaalbaar’. Ofwel maatregelen kunnen in een andere wijk of gemeente opnieuw uitgevoerd worden (herhaalbaar). Door met toeleveranciers te werken die maatregelen uitvoeren kan gemakkelijk geschaald worden in het aantal deelnemers.

Op deze wijze werd met het team Bewonersaanpak een menukaart aan gedragsgerichte maatregelen ontwikkeld, die in samenwerking met gemeenten in de regio Rotterdam kunnen worden ingezet. Zo kunnen bewoners in de deelnemende gemeenten bijvoorbeeld gratis een elektrische fiets uitproberen of allerlei vormen van deelmobiliteit uitproberen.

Onder leiding van Ideate werd een segmentatiemodel ontwikkeld gericht op mobiliteitsgedrag, waardoor de maatregelen van de menukaart goed kunnen worden afgestemd op het type bewoners in specifieke wijken. Zo zijn er segmenten die meer openstaan voor het uitproberen van nieuwe vormen van mobiliteit en zijn andere segmenten weer meer prijsbewust.

Alle maatregelen van de menukaart zijn vastgelegd in handleidingen, waardoor een maatregel gemakkelijk opnieuw kan worden ingezet, ook als de projectleider die het ontwikkeld heeft niet meer bij De Verkeersonderneming werkt.

Meer weten? Neem contact op met Onno van der Veen via onno@ideate.nl

 

Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service

Mobiliteitsgedrag gedragsgerichte maatregelen mobility as a service

Gerelateerde projecten 

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

Voluit ‘Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie in Almere Oosterwold. Een project waarin we met verschillende partijen het opzetten van lokale energiecommunitites in de wijk Oosterwold onderzoeken en ontwikkelen.

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Een appontwikkelaar van een app die gebouwd is om consumenten van een Belgische supermarktketen te ondersteunen gezondere keuzes te maken, ontving een Europese subsidie om haar app beter geschikt maken voor de kwetsbare doelgroepen voor COVID-19.

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs

Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe vraagstukken. Design thinking is een manier van denken en werken om dergelijke vastzittende, complexe vraagstukken succesvol in beweging te krijgen.

Bekijk alle projecten