Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Contact

Verkeersonderneming – MaaS
Stimuleren van meerdere vormen van mobiliteit
Verkeersonderneming – MaaS
Stimuleren van meerdere vormen van mobiliteit

 Ontwikkeling MaaS-meter bij De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie van De Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het Havenbedrijf en heeft als doel bij te dragen aan: bereikbaarheid, vergroening van het mobiliteitssysteem, verminderen van ruimtedruk door het mobiliteitssysteem en toegang tot mobiliteit voor iedereen.

De Verkeersonderneming wil bevorderen van bewoners van de regio Rotterdam minder met hun eigen auto reizen en meer met alternatieven als OV, fiets en verschillende vormen van deelmobiliteit.

transport2 - ideate afbeelding

Uitdaging

Uit verschillende onderzoeken die medewerkers van Ideate uitvoerden voor De Verkeersonderneming blijkt dat mensen de kosten van hun eigen auto stevig onderschatten en van alternatieven overschatten. Dit is een belangrijke belemmering voor het stimuleren van modal shift van de auto naar alternatieve vormen van mobiliteit

Oplossing

Ideate ontwikkelde een werkwijze, waarbij verschillende gedragsgerichte maatregelen werden ontwikkeld, die aangrijpen op verschillende momenten in het proces van gedragsverandering, van Bewustworden, via Informeren en Uitproberen naar Blijven doen en Promoten. Er werden maatregelen ontwikkeld in de thema’s: Fietsstimulering, OV-stimulering, Deelmobiliteit, Mobility as a Service en Vervoersarmoede. Alle maatregelen zijn steeds ‘schaalbaar en herhaalbaar’. Ofwel maatregelen kunnen in een andere wijk of gemeente opnieuw uitgevoerd worden (herhaalbaar). Door met toeleveranciers te werken die maatregelen uitvoeren kan gemakkelijk geschaald worden in het aantal deelnemers.

Op deze wijze werd met het team Bewonersaanpak een menukaart aan gedragsgerichte maatregelen ontwikkeld, die in samenwerking met gemeenten in de regio Rotterdam kunnen worden ingezet. Zo kunnen bewoners in de deelnemende gemeenten bijvoorbeeld gratis een elektrische fiets uitproberen of allerlei vormen van deelmobiliteit uitproberen.

Onder leiding van Ideate werd een segmentatiemodel ontwikkeld gericht op mobiliteitsgedrag, waardoor de maatregelen van de menukaart goed kunnen worden afgestemd op het type bewoners in specifieke wijken. Zo zijn er segmenten die meer openstaan voor het uitproberen van nieuwe vormen van mobiliteit en zijn andere segmenten weer meer prijsbewust.

Alle maatregelen van de menukaart zijn vastgelegd in handleidingen, waardoor een maatregel gemakkelijk opnieuw kan worden ingezet, ook als de projectleider die het ontwikkeld heeft niet meer bij De Verkeersonderneming werkt.

Meer weten? Stuur Onno@ideate.nl een bericht.

Turnn app - ideate afbeelding

Gerelateerde projecten 

Woonbedrijf – Innovatief renoveren

Woonbedrijf – Innovatief renoveren

Een innovatieve manier van woningrenovatie. Met keuzevrijheid voor bewoners in woonwensen en tijdstip van renovatie.

Energietransitie – Wijkgerichte aanpak in Apeldoorn

Energietransitie – Wijkgerichte aanpak in Apeldoorn

Met bewoners, gemeente en energiecoöperatie aan de slag

Verkeersonderneming – Inzichtenfabriek

Verkeersonderneming – Inzichtenfabriek

Verzamelen van inzichten over mobiliteitsgedrag

Bekijk alle projecten