Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?
circulaire economie
Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?
circulaire economie

Steeds meer kennisinstellingen, bedrijven en overheden bouwen aan hetzelfde doel: Nederland Circulair in 2050. Deze transitie verloopt echter nog niet met de gewenste snelheid. Eerder onderzoek van de EGDS wijst uit dat de bouwstenen voor een vruchtbare samenwerking ontbreken. Dit vraagt om samenwerking tussen ondernemers, overheden, kennispartners en financiers met verschillende competenties, capaciteiten, bevoegdheden en doelen. Om de circulaire transitie te versnellen zijn we dus gebaat bij het verbeteren van deze samenwerkingen. In opdracht van het kennisprogramma ACCEZ deden de Erasmus Governance Design Studio (EGDS) en Ideate onderzoek aan de hand van een praktijkcasus. Ideate maakte ook een interactieve beleving geïnspireerd op de resultaten van dit onderzoek, lees hier meer.

De praktijkcasus

emmer - ideate afbeelding

 

We volgden het circulaire initiatief GroenCollect, een afvalinzamelaar in de Randstad. Ten tijde van het onderzoek werkte dit initiatief aan een idee voor een circulaire keten waarin swill (gemengde, gekookte etensresten van de horeca) tot bokashi (gefermenteerd organisch materiaal gebruikt als bodemverbeteraar) wordt verwerkt. We vroegen het team rondom het initiatief naar hun huidige en eerdere ervaringen, benodigdheden om het proces te volbrengen en (verwachte) struikelblokken om zo een beeld te vormen van de huidige fase en de rest van het proces. Deze bevindingen koppelden we terug in twee workshops met een klankbordgroep van experts om toe te werken naar een voorstel met oplossingsrichtingen (zie onderstaande afbeelding).

Processchets - ideate afbeelding

 

Vier waarden voor een succesvolle opschaling

Aan de hand van interviews, workshops en klankbordgroepen identificeerden we vier waarden die kenmerkend zijn voor een prettige, vruchtbare circulaire samenwerking: eerlijk, transparant, flow en lerend. Op dit moment stokt de samenwerking op deze 4 waarden. Deze zijn van essentieel belang om het proces van idee tot opschaling tot een succes te maken:

 

Eerlijkheid 

Eerlijkheid gaat over de verdeling van kosten en baten, risico’s, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en macht naar draagkracht. 

 

Transparantie 

Transparantie gaat over openheid naar elkaar over motieven, intenties en overwegingen alsmede zorgen en frustraties in de samenwerking. 

 

Flow 

Flow gaat over de soepelheid waarmee het proces plaatsvindt. 

 

Lerend vermogen 

Lerend vermogen gaat over de ruimte om te leren, routines op te bouwen, competenties te ontwikkelen, relaties te leggen en fouten te maken. 

 

Over transparantie wordt bijvoorbeeld gezegd: “Weet je, het is heel erg fuzzy waar je aan moet voldoen zo van ze leggen wel de bewijslast bij jou, maar niet wat je moet bewijzen. Dat maakt het heel erg obscuur.”

 

Drie ontwikkelsporen

In samenwerking met het team rondom GroenCollect en de klankbordgroep met experts kwamen we vervolgens uit op drie parallelle, samenhangende sporen waarop innovatie moet plaatsvinden om tot succesvolle samenwerking in de circulaire transitie te komen:

Spoor 1: Instrumenten ter ondersteuning van het proces
Dit spoor richt zich op de ontwikkeling van instrumenten die in dienst staan van het proces van idee tot en met opschaling. 

 

Spoor 2: Oplossingen ter ondersteuning van de samenwerking binnen het team
Binnen dit spoor wordt gezocht naar oplossingen die actoren in staat stellen op elkaar ingespeeld te raken waarbij gezamenlijk geleerd wordt. 

 

Spoor 3: Creëren van een bevorderlijke institutionele context
Het derde spoor betreft het ontwikkelen van de juiste institutionele randvoorwaarden voor het ontplooien van circulaire initiatieven en de totstandkoming van een circulaire economie. 

. Ontwikkelsporen scaled e1642585279820 - ideate afbeelding

De circulaire schaduwaanpak

Om de oplossingsrichtingen en bijbehorende oplossingen concreet te maken en uit te werken bedachten we een circulaire schaduwaanpak. Een initiatief wordt hierbij gekoppeld aan een ‘circulair schaduwteam’ van ontwerpers en bestuurs- en veranderkundigen dat meekijkt gedurende het proces. Het schaduwteam identificeert en prioriteert belemmeringen en ontwerpt oplossingen in co-creatie met het initiatief en andere relevante betrokkenen. Met het oog op schaalbaarheid wordt de kennis vervolgens gedeeld op een platform, zodat andere initiatieven in contact kunnen komen en advies kunnen inwinnen. Zo wordt ook netwerkvorming, kennisopbouw en gezamenlijk leren aangemoedigd.

 

Meer weten over dit project of wat Ideate voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Daan Picavet via daan@ideate.nl

eindvisual nieuw EGDS Tekengebied 1 - ideate afbeelding

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten