Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

Wat is De Tussentijd
Wat is De Tussentijd

Toen half maart bleek dat het coronavirus ook Nederland in zijn greep zou krijgen, veranderde er veel. Snelwegen en treinen bleven leeg, men moest voortaan thuis aan het werk en enige tijd later zouden ook de scholen sluiten. In een aantal weken zag het leven van de gemiddelde Nederlander er opeens heel anders uit. Een verandering die problemen veroorzaakte, zichtbaar en onzichtbaar. Maar ook een verandering die kansen gaf. Een mogelijkheid om gewoontes te doorbreken en te verbeteren. Vanuit de behoefte om aan die vraagstukken mee te werken, ontstond bij Renske Bouwknegt en Kate Spierings van Ideate het idee van De Tussentijd.

Kunnen we door het samenbrengen van ons brede netwerk de uitdagingen van de coronacrisis ‘by design’ aanpakken? Wat kunnen we met onze ervaring in zorg, mobiliteit, onderwijs en duurzaamheid bijdragen aan de uitdagingen die binnen die thema’s spelen? Met deze vragen ging Renske en Kate aan de slag. Dat moest snel, niemand wist hoe lang de bijzondere situatie zou duren of welke nieuwe veranderingen er aan zouden komen.

We spreken met Renske en Kate over het verloop en hun ervaring van De Tussentijd.

Hoe reageerde het netwerk van Ideate op jullie initiatief?

Dat de drang om bij te dragen niet alleen bij Ideate leefde, bleek wel bij de eerste gezamenlijke sessie, drie weken nadat het idee ontstond. De aftrap van De Tussentijd werd digitaal bijgewoond door een diverse groep van vijftig beslissers, onderzoekers en ontwerpers. In die tijd zat er nog een ongemakkelijkheid aan een digitale bijeenkomst met zoveel onbekende gezichten. Maar die ongemakkelijkheid maakte al snel plaats voor enthousiasme en een bevlogen discussie.

Met welke onderwerpen zijn jullie in De Tussentijd aan de slag gegaan?

Na de gezamenlijke introductie en kick-off gingen de deelnemers in vier groepen uiteen om over hun eigen thema na te denken. De thema’s waren onderwijs, gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid. Wat opviel is dat binnen de themagroepen er een grote diversiteit van deelnemers was. De variatie aan meegebrachte vragen en ervaringen zorgden voor een nieuwe kijk op de uitdagingen binnen de thema’s. Het uitwisselen van frisse ideeën gaf veel energie.

Welke uitdagingen hebben jullie binnen die thema’s opgepakt?

Vanaf de derde sessie werd duidelijk waar de verschillende groepen zich op zouden gaan richten. De groep Mobiliteit ging aan de slag met ontwerpen voor gezonde mobiliteit. Iets wat tot nog toe weinig aandacht krijgt. De groep Gezondheid richtte zich op de invloed van sociale interactie op het welzijn. De groep Onderwijs ging aan de slag voor leerlingen die moeite hadden met de nieuwe digitale manier van werken. En bij de groep Duurzaamheid werd gekeken naar de aandacht voor het binnenhuisklimaat en de invloed daarvan op de gezondheid.

Welke invloed heeft het verloop van de coronacrisis gehad op De Tussentijd?

Dat is wel een uitdaging geweest. De bijzondere situatie had momentum verloren en al snel was iedereen weer druk met de eigen werkzaamheden. De keuze voor een bepaald vraagstuk bleek vanwege de diversiteit in de groep voor sommigen helaas een aanleiding om te stoppen met het initiatief. Nieuwe ontwikkelingen en maatregelen volgden elkaar in een rap tempo op waardoor een idee opeens overbodig kon zijn. Maar gelukkig is er voor elk thema een groep enthousiastelingen overgebleven om aan de vraagstukken door te werken. We zijn erg blij met wat daaruit is gekomen en we kijken er naar uit om de resultaten aan de hele groep te kunnen presenteren.

Wat zouden jullie anders hebben gedaan als jullie zoiets nog een keer zouden organiseren?

Dat is een lastige, ik denk dat we misschien met z’n allen de impact van ontwerpers op de wereld hebben onderschat. Je kunt je afvragen of het wel mogelijk is om iets te veranderen zonder mandaat en probleemeigenaar? Dat zijn natuurlijk vragen die we nu hebben, maar we vooraf niet hadden kunnen voorspellen. Het is ook hierin een erg leerzaam initiatief geweest.

Wij zijn in ieder geval heel blij dat we met De Tussentijd zijn gestart. Het zal even duren voordat we de waarde van het initiatief kunnen inschatten. Maar, de energie die ontstond bij het samenbrengen van zoveel interessante mensen werkte aanstekelijk. Dat krijgt zeker een vervolg.

 

 

Recente artikelen

Duurzaamheid & luchtkwaliteit

Duurzaamheid & luchtkwaliteit

Dit artikel is geschreven door Joep van Heugten. Heb je vragen of wil je reageren? Mail naar: joep@ideate.nl Tijdens de lockdown hebben we allemaal veel thuis gezeten. Onze gezondheid stond boven aan de lijst van essentiële zaken, maar wat weten we eigenlijk van de...

Bekijk alle artikelen