Ideate Logo darkPortfolio

Werkwijze

Trainingen

Team

Contact

Weg van Wegverbredingen

Leren leven met de file

De files in Nederland blijven een belangrijk en actueel onderwerp. In een poging ze te bestrijden, lopen er allerlei meerjarenprogramma’s, zoals het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Daarbij is het de bedoeling ook te kijken naar niet-infrastructurele oplossingen. Maar in de praktijk leiden de werkwijzen en instrumenten in het MIRT bijna altijd tot uitbreidingen en verbredingen van wegen.

We zetten steeds meer vraagtekens bij deze oplossingen. Extra ruimte op de snelweg lost misschien tijdelijk een file op, maar leidt uiteindelijk juist tot meer autoverkeer. Dit autoverkeer komt uiteindelijk ook weer bij de stad uit, waar geen plek is om het op te vangen. Dit zorgt voor volle op- en afritten, drukke straten en te veel geparkeerde auto’s. Daarnaast ervaren bewoners overlast door licht- en geluid van wegen, veroorzaakt het veel uitstoot en perkt het kostbare openbare ruimte. Ruimte voor ontspanning, voor natuur, voor mensen.

In ons whitepaper doen we een voorstel voor een alternatieve aanpak voor extra asfalt:

  • We schetsen waarom we moeten leren leven met de file
  • We presenteren 8 redenen om af te zien van de in Nederland geplande wegverbredingen
  • We delen een testaanpak waarmee we gedurende 5 jaar kunnen aantonen dat niet-infrastructurele oplossingen een goed alternatief zijn voor extra asfalt
  • We presenteren vijf strategieën die helpen om files zo voorspelbaar mogelijk te maken en reizigers te verleiden anders te reizen, om zo wegverbredingen zo lang mogelijk uit te stellen – en hopelijk – voorgoed af te stellen

Vul het formulier onder op deze pagina in om het whitepaper via mail te ontvangen.

Whitepaper Weg van Wegverbredingen

 

Waarom deze whitepaper?

Hans Stevens, Onno van der Veen en Kate Spierings werken dagelijks aan het vormgeven en versnellen van de mobiliteitstransitie op lokaal niveau. Door gedragsgerichte reizigersprogramma’s te ontwerpen, duurzame werkgeversaanpakken voor mobiliteit te organiseren en door hun betrokkenheid bij MaaS-pilots en deelmobiliteitexperimenten gericht op het uit de auto krijgen van reizigers. Toch zien we in ons werk hoe waardevolle en duurzame alternatieven in verkenningen om files te verminderen vaak het onderspit delven ten opzichte van infrastructuur. Die tijd is wat ons betreft voorbij.

 

Vul het onderstaande formulier in om het whitepaper via mail te ontvangen:

Met het invullen van dit formulier geeft u toestemming via mail benaderd te worden over het onderwerp Weg van Wegverbredingen.

Direct reageren?

Neem contact op met Onno van der Veen of Kate Spierings.