Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Team

Perspectieven

Contact

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Een kort onderzoek naar eetgewoontes en gezondheid van oudere mannen met overgewicht
Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Een kort onderzoek naar eetgewoontes en gezondheid van oudere mannen met overgewicht

Een appontwikkelaar van een app die gebouwd is om consumenten van een Belgische supermarktketen te ondersteunen gezondere keuzes te maken, ontving een Europese subsidie om haar app beter geschikt maken voor de kwetsbare doelgroepen voor COVID-19. Uit onderzoek blijkt dat oudere mannen met overgewicht  gemiddeld genomen ernstigere klachten ervaart vanwege de ziekte. Dit was reden om eens met deze doelgroep in gesprek te gaan. Hoe kijken zij aan tegen eten in het algemeen, wat vinden zij belangrijk omtrent eten en wat weten ze van de relatie tussen ongezond eten en COVID-19?

Ideate is aan de slag gegaan met dit vraagstuk en heeft een aantal diepte-interviews gehouden met mensen uit deze doelgroep. Hierin kwamen onderwerpen als eetgewoontes en houding tegenover / kennis van eten aan bod. Uit deze gesprekken bleek dat ieder van de deelnemers zo zijn eigen overtuiging had van wat gezond eten inhoudt. En, men zag geen reden om van deze overtuiging af te stappen. De overtuigingen van de mannen waren grotendeels gevormd door lessen die zij tijdens hun jeugd meegekregen hadden en gewoontes die over de jaren heen zijn blijven  hangen. Men was daarnaast wel tevreden over hun eetgewoontes en zag geen noodzaak tot verandering.

“Mijn huidige eetpatroon is niet al te gezond. Eigenlijk vind ik het wel best zo.”

 

“Vroeger was het gezond, maar nu niet meer… dat is lastig te relativeren.”

Op basis van het opgeleverde beeld dat de interviews bracht heeft Ideate gekeken naar hoe deze doelgroep met een app bereikt zou kunnen worden. Dit hebben we gedaan volgens het zogenaamde AIDA-model. Een model dat in 4 stappen (Awareness, Interest, Desire, Action) de reis beschrijft die een consument doormaakt om van bewustwording van een product / dienst over te gaan tot het proberen ervan. In ieder van deze stappen is gekeken naar welke factoren gedragsbepalend zijn voor de doelgroep oudere mannen met overgewicht. En, hoe de opdrachtgever deze factoren kan beïnvloeden. Met dit opgeleverde model als basis kan de appontwikkelaar aan de slag om haar marketing en communicatie voor deze doelgroep in te richten.

 

Meer weten? Neem contact op met Daan Picavet via daan@ideate.nl.

 

Gerelateerde projecten 

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

FODEO – Pilot lokale energiecommunities

Je mag een nieuwe duurzame woning bouwen op een vrij kavel in een nieuwe wijk bij Almere. Je kiest voor een warmtepomp en legt het liefst je dak vol met pv-panelen om al je benodigde energie duurzaam op te wekken. Maar dan, wat doe je met de energie die je in de zomer opwekt maar […]

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen

Een appontwikkelaar van een app die gebouwd is om consumenten van een Belgische supermarktketen te ondersteunen gezondere keuzes te maken, ontving een Europese subsidie om haar app beter geschikt maken voor de kwetsbare doelgroepen voor COVID-19. Uit onderzoek blijkt dat oudere mannen met overgewicht  gemiddeld genomen ernstigere klachten ervaart vanwege de ziekte. Dit was reden […]

Training Design Thinking voor beleidsadviseurs

Training Design Thinking voor beleidsadviseurs

Training Design thinking voor beleidsadviseurs   Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe  vraagstukken. Vraagstukken die vaak meerdere beleidsterrein omvatten en om nauwe samenwerking vragen van meerdere disciplines. Deze vraagstukken hebben baat bij nieuwe invalshoeken en vernieuwende oplossingen. Design thinking is een manier van denken en werken om dergelijke vastzittende, complexe vraagstukken […]

Bekijk alle projecten