Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Een kort onderzoek naar eetgewoontes en gezondheid van oudere mannen met overgewicht
Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Doelgroeponderzoek Belgische supermarktketen
Een kort onderzoek naar eetgewoontes en gezondheid van oudere mannen met overgewicht
Een appontwikkelaar van een app die gebouwd is om consumenten van een Belgische supermarktketen te ondersteunen gezondere keuzes te maken, ontving een Europese subsidie om haar app beter geschikt maken voor de kwetsbare doelgroepen voor COVID-19. Uit onderzoek blijkt dat oudere mannen met overgewicht gemiddeld genomen ernstigere klachten ervaart vanwege de ziekte. Dit was reden om eens met deze doelgroep in gesprek te gaan. Hoe kijken zij aan tegen eten in het algemeen, wat vinden zij belangrijk omtrent eten en wat weten ze van de relatie tussen ongezond eten en COVID-19?

Gedragsonderzoek met diepte-interviews

Ideate is aan de slag gegaan met dit vraagstuk en heeft een aantal diepte-interviews gehouden met mensen uit deze doelgroep. Hierin kwamen onderwerpen als eetgewoontes en houding tegenover / kennis van eten aan bod. Uit deze gesprekken bleek dat ieder van de deelnemers zo zijn eigen overtuiging had van wat gezond eten inhoudt. En, men zag geen reden om van deze overtuiging af te stappen. De overtuigingen van de mannen waren grotendeels gevormd door lessen die zij tijdens hun jeugd meegekregen hadden en gewoontes die over de jaren heen zijn blijven  hangen. Men was daarnaast wel tevreden over hun eetgewoontes en zag geen noodzaak tot verandering.

“Mijn huidige eetpatroon is niet al te gezond. Eigenlijk vind ik het wel best zo.”

“Vroeger was het gezond, maar nu niet meer… dat is lastig te relativeren.”

Op basis van het opgeleverde beeld dat de interviews bracht heeft Ideate gekeken naar hoe deze doelgroep met een app bereikt zou kunnen worden. Dit hebben we gedaan volgens het zogenaamde AIDA-model. Een model dat in 4 stappen (Awareness, Interest, Desire, Action) de reis beschrijft die een consument doormaakt om van bewustwording van een product / dienst over te gaan tot het proberen ervan. In ieder van deze stappen is gekeken naar welke factoren gedragsbepalend zijn voor de doelgroep oudere mannen met overgewicht. En, hoe de opdrachtgever deze factoren kan beïnvloeden met het app-ontwerp en gedragsinterventies. Met dit opgeleverde model als basis kan de appontwikkelaar aan de slag om haar marketing en communicatie voor deze doelgroep in te richten.

Meer weten? Neem contact op met Daan Picavet via daan@ideate.nl.