Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?
Gemeente Amsterdam – Amsterdamse school
Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?
Gemeente Amsterdam – Amsterdamse school

Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe  vraagstukken. Vraagstukken die vaak meerdere beleidsterrein omvatten en om nauwe samenwerking vragen van meerdere disciplines. Deze vraagstukken hebben baat bij nieuwe invalshoeken en vernieuwende oplossingen. Design thinking is een manier van denken en werken om dergelijke vastzittende, complexe vraagstukken succesvol in beweging te krijgen.

Training beleid by design

De Amsterdamse School, het opleidingscentrum van de Gemeente Amsterdam, herkent dit en benaderde Ideate om een training te ontwikkelen die beleidsadviseurs leert te denken en werken als een designer. Beleidsadviseurs werken immers dagelijks aan deze lastige problemen. De training beleid by design wordt hoog gewaardeerd.

 

Uitgangspunten ontwerpen van beleid

De training is gebaseerd op de gedachte dat design denken toch vooral geleerd wordt door te doen. Deelnemers brengen daarom een eigen vraagstuk mee, waar ze gedurende een aantal maanden mee aan de slag gaan.

‘hoe kan de gemeente Amsterdam het aanbod voor minima herinrichten, zodat het aanbod meer mensen bereikt en effectief ondersteunt?   

‘hoe kan ik de zwemvaardigheid van Amsterdamse kinderen waarborgen, ondanks het afschaffen van schoolzwemmen?

 

De trainingsdagen bestaan uit een combinatie van theorie, casuïstiek en oefeningen, zoals  het onderzoeken en observeren van gedrag, het ontwikkelen van een persona of het uitwerken van een idee tot een testbaar prototype. Tussen de trainingen door brengen de deelnemers het geleerde in de praktijk. Ze interviewen zelf hun gebruikers, werken hun ideeën uit en testen deze zo goed mogelijk. Ze worden daarbij niet aan hun lot overgelaten. Aan de hand van coachingsgesprekken wordt de onderzoeksopzet aangescherpt en worden tussentijdse bevindingen besproken. Daarnaast is er ruim aandacht voor de ervaringen onderweg. De praktijk is immers een weerbarstige leerschool. Hoe overwin je je schroom om een eindgebruiker te interviewen? Hoe wordt je je bewust van je eigen oordelen en hoe zet je deze opzij?  Hoe ga je om met de vele data uit interviews en hoe ‘verkoop’ ik intern een idee waarbij het niet mogelijk is vooraf een SMART doel te formuleren?

 

Na een succesvolle pilot in 2019 is in oktober 2020 een volledige online versie van de training gestart.

 

Interesse? Neem contact op met Renske Bouwknegt via renske@ideate.nl

Recente projecten 

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe werken we preventief aan de mobiliteit van Friese ouderen?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen we een gesprek met ouderen over mobiliteit structureren?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen medewerkers van een zorgorganisatie zelf aan de slag met een vraagstuk?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe kunnen we dankzij betere samenwerking de Circulaire Transitie versnellen?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe krijgen we meer grip op sociale dynamiek tijdens het ontwerpen voor gedragsverandering?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe kunnen we duurzaam gedrag binnen een zorgorganisatie stimuleren?

Hoe richt je de deelmobiliteitshubs van de toekomst in?

Hoe kunnen we parkeren bij nieuwbouwwoningen vormgeven?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe kunnen we een reisapplicatie inclusief ontwerpen?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Hoe is het voor een ambtenaar, een ondernemer of een onderzoeker om voorloper te zijn met een circulair initiatief?

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Zes checklists die bijdragen aan het bereiken van ouderen

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe geef je vorm aan lokale energiecommunities in een duurzame wijk?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Hoe denken oudere mannen zelf over gezonde eetgewoontes?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Wat hebben beleidsadviseurs aan een training design thinking?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Livinglab: Hoe kunnen marktspelers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe geven we reizigers inzicht over wat ze kunnen besparen door slimmer te gaan reizen?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kunnen we na een niertransplantatie patiënten stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe kun je samen met zorgverleners het gebruik van beeldzorg stimuleren?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe zet de regio Zuid-Holland automobilisten aan tot andere vormen van vervoer?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe bevorder je veilig fietsgedrag onder ouderen?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Hoe zet je inwoners van Apeldoorn aan tot verduurzaming van hun huis?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Wat kan een oudere automobilist doen om veilig te blijven rijden?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe komen we erachter wat er nodig is om mensen anders te laten reizen?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe kan Amersfoort kwetsbare ouderen toegang geven tot inclusieve zorg?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe voer je een nieuw slim bestelproces in bij zorginstellingen?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe gebruiken studenten de bestaande monitoring van hun studie?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe renoveer je sociale huurwoningen op een innovatieve manier?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe ondersteunen we scholieren bij een betere studiekeuze?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe kan KLM reizigers ondersteunen tijdens verstoringen?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe laat je jonge kinderen water drinken?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Hoe ziet de energietransitie er uit in een wijk?

Bekijk alle projecten