Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs
Gemeente Amsterdam – Amsterdamse school
Training Design Thinking aanpak voor beleidsadviseurs
Gemeente Amsterdam – Amsterdamse school

Training Design thinking aanpak voor beleidsadviseurs

 

Amsterdam heeft als grote stad te maken met veel complexe  vraagstukken. Vraagstukken die vaak meerdere beleidsterrein omvatten en om nauwe samenwerking vragen van meerdere disciplines. Deze vraagstukken hebben baat bij nieuwe invalshoeken en vernieuwende oplossingen. Design thinking is een manier van denken en werken om dergelijke vastzittende, complexe vraagstukken succesvol in beweging te krijgen.

Training beleid by design

De Amsterdamse School, het opleidingscentrum van de Gemeente Amsterdam, herkent dit en benaderde Ideate om een training te ontwikkelen die beleidsadviseurs leert te denken en werken als een designer. Beleidsadviseurs werken immers dagelijks aan deze lastige problemen. De training beleid by design wordt hoog gewaardeerd.

 

Uitgangspunten ontwerpen van beleid

De training is gebaseerd op de gedachte dat design denken toch vooral geleerd wordt door te doen. Deelnemers brengen daarom een eigen vraagstuk mee, waar ze gedurende een aantal maanden mee aan de slag gaan.

‘hoe kan de gemeente Amsterdam het aanbod voor minima herinrichten, zodat het aanbod meer mensen bereikt en effectief ondersteunt?   

‘hoe kan ik de zwemvaardigheid van Amsterdamse kinderen waarborgen, ondanks het afschaffen van schoolzwemmen?

 

De trainingsdagen bestaan uit een combinatie van theorie, casuïstiek en oefeningen, zoals  het onderzoeken en observeren van gedrag, het ontwikkelen van een persona of het uitwerken van een idee tot een testbaar prototype. Tussen de trainingen door brengen de deelnemers het geleerde in de praktijk. Ze interviewen zelf hun gebruikers, werken hun ideeën uit en testen deze zo goed mogelijk. Ze worden daarbij niet aan hun lot overgelaten. Aan de hand van coachingsgesprekken wordt de onderzoeksopzet aangescherpt en worden tussentijdse bevindingen besproken. Daarnaast is er ruim aandacht voor de ervaringen onderweg. De praktijk is immers een weerbarstige leerschool. Hoe overwin je je schroom om een eindgebruiker te interviewen? Hoe wordt je je bewust van je eigen oordelen en hoe zet je deze opzij?  Hoe ga je om met de vele data uit interviews en hoe ‘verkoop’ ik intern een idee waarbij het niet mogelijk is vooraf een SMART doel te formuleren?

 

Na een succesvolle pilot in 2019 is in oktober 2020 een volledige online versie van de training gestart.

 

Interesse? Neem contact op met Renske Bouwknegt via renske@ideate.nl